مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/سیاست و حکومت/تفرقه
آخرین احادیث - تفرقه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
گفتگو از نعمتهاى خداوند شکر است و ترک آن کفر است و هر که نعمت کم سپاس نگذارد، سپاس نعمت بسیار را نخواهد گذاشت و هر که مردم را سپاس ندارد سپاس خدا را نخواهد داشت اجتماع مایه نیکى است...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى مردم! به جماعت (يكپارچگى) روى آريد و از پراكندگى بپرهيزيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همانا شيطان راههاي خود را براي شما هموار مي کند و مي خواهد گره هاي دين شما را يکي پس از ديگري سست گرداند و به جاي اتحاد، تفرقه به شما دهد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امام علي عليه السلام (در مذمت اهل رأي) فرمودند: ... خداي آنها يكي و پيامبرشان يكي و كتابشان يكي است. آيا خدا آنها را به اختلاف و دو دستگي فرمان داده که او (خدا) را اطاعت مي كنند؟ يا...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پس بنگريد، چگونه بودند «قوم بني اسرائيل» زماني كه جمعيتها گرد آمده، و انديشه ها با هم و دلها يكسان و دستها ياور هم و شمشيرها كمك يكديگر و بينش ها ژرف و تصميمات يكي بود، آيا در اطراف...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آگاه باشيد كه در دشمني ها، ستردن و تراشيدن نهفته است، اما نه تراشيدن مو، بلكه ستردن دين.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس از جماعت مسلمين جدا شود و عهد و پيمان خود را با امام مسلمين بشكند، دست بريده محشور خواهد شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اختلاف و كشمكش و پشت هم اندازى، از ناتوانى و سستى است و خداوند نه آن را دوست دارد و نه با آن يارى و پيروزى مى دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
باهم اختلاف نکنید، که پیشینیان شما دچار اختلاف شدند و نابود گشتند.

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
خدا اطاعت از ما را رشتۀ سامان ملت، ‌‌‌‌‌‌‌و امامت ما را مایۀ ایمنی از تفرقه قرار داده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
جماعت؛ وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
در پاسخ به پرسش از معناى سنّت، بدعت، جماعت و تفرقه فرمودند: به خدا سوگند، سنّت، همان سنّت محمّد صلى الله عليه و آله است و بدعت آنچه خلاف آن باشد و به خدا قسم، جماعت، همدست شدن با اهل...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسی که از جمعیت مسلمان جدا شود، رشته اسلام را از گردنش باز نموده .ازحضرت سؤال شد: منظور کدام جمعیت است ؟ آن حضرت فرمودند: مردم اهل حق ، هر چندکم باشند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همراه جماعت باشيد و از تفرقه بپرهيزيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از جدايى بپرهيزيد ؛ زيرا تنهاى جدا مانده از اهل حق ، بهره شيطان است ، چنان كه گوسفند جدا شده از گلّه، بهره گرگ است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه از جمعيت مسلمان جدا شود، رشته اسلام را از گردنش باز نموده . از حضرت سؤ ال شد: منظور كدام جمعيت است ؟آن حضرت فرمود: مردم و اهل حق ، هرچند كم باشند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که یک وجب از جماعت دور شود خدا طوق مسلمانى از گردن وى بردارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس از گروه مسلمانان جدا شود بر مرگ جاهلیت بمیرد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اختلاف، بنیاد اندیشه درست را درهم می ریزد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دست خدا بر سر جماعت است،از تفرقه بپرهیزید، زیرا شخص تکرو، شکار شیطان است همان گونه که گوسفند تک رو، طعمه گرگ است.

تبلیغات