مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اقتصادی/بایدهای اقتصادی
آخرین احادیث - بایدهای اقتصادی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خوشا آن که در پیش خویش خوار است و خوى او نیک است و فزونى مال خویش ببخشد و فزونى گفتار خویش نگه دارد و پیر و سنت باشد و از سنت به بدعت نرود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود (که کارش بگیرد) به سه مطلب نیازمند است: 1- تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر. 2- امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. 3-...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداوند سبحان غذاى فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده است، پس هيچ فقيرى در دنيا گرسنگى نمى كشد مگر اين كه ثروتمندى حق او را نداده باشد و خداوند از اغنيا در اين باره خواهد پرسيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
صدقه بلا را برطرف مى كند و مؤثرترينِ داروست. همچنين، قضاى حتمى را برمى گرداند و درد و بيمارى ها را چيزى جز دعا و صدقه از بين نمى برد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تاجر راستگوى درستکار با پیامبران و صدیقان و شهیدان است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
براى تاجر راستگوى بر درهاى بهشت حجابى نیست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خرجى که مرد براى کسان خود کند، صدقه است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تدبیر یک نیمه معیشت است و مردم دارى یک نیمه عقل است و غم یک نیمه پیرى .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان مدد و یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
یکى از پیشینیان را به حساب کشیدند و کار نیکى نداشت جز آن که مرد توانگرى بود و با مردم داد و ستد داشت و به غلامان خود می گفت از مطالبه واماندگان درگذرید خداوند به فرشتگان گفت ما بگذشت...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن که میانه روی کند، تهی دست نخواهد شد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر که با خانواده ی خود نیکوکار باشد، روزیش زیاد می شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
صدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند.

خداوند عزّوجلّ فرمود:
اي احمد! عبادت ده بخش دارد كه نُه بخش آن، به دست آوردن روزي حلال است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسب درآمد حلال، بر هر مرد و زن مسلمانى واجب است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نخستین چیزى که در ترازوى بنده می گذارند خرجى است که براى کسان خود کرده است.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس مى خواهد دعايش مستجاب شود و غمش از بين برود، بايد گره از كار تنگدستى باز كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
صدقه زیاد بدهید، تا خداوند به شما روزی دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اموال خود را به وسیله زکات محفوظ دارید و مریضان خود را با صدقه علاج کنید و براى جلوگیرى از بلا به دعا متوسل شوید.

تبلیغات