مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اقتصادی/نبایدهای اقتصادی
آخرین احادیث - نبایدهای اقتصادی

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بخشنده باش و اسراف كننده مباش .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که ربا فراوان خورد سر انجام او به فقر انجامد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آن که ربا مى دهد و آن که مى گیرد در گناه برابرند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از قرض بپرهیزید که غم شب و ذلت روز است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سود ربا گرچه بسيار باشد ولى سرانجام به كمى (و بى بركتى) مى گرايد.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
خدايت رحمت كند! بدان كه ربا حرام و از گناهان كبيره است و خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه مى بريم به خدا از آتش. ربا را همه پيامبران و همه كتاب هاى آسمانى حرام كرده اند.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هر كس از خرج كردن مالى در راه خداپسندانه بخل ورزد، چند برابر آن را در راه غير خداپسندانه هزينه خواهد كرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
یک درهم ربا که انسان دانسته گیرد در نظر خدا بدتر از سى و شش زناست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بخل ورزيدن نسبت به پرداخت آنچه خداوند سبحان (از اموال) واجب كرده است، زشت‌ترين نوع بخل است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسي كه در مال خود بخل ورزد، خوار و ذليل گردد و آن كسي كه نسبت به دين خود بخل ورزد، عزيز و بزرگوار شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بخيل جز به مقدار كمي از دارائي خود، بر خودش بخل مي‌ورزد و (بعد از مدتي) تمام دارائي خود را به وارثش مي‌بخشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بخيل‌ترين مردم كسي است كه با ثروتش بر خود بخل ورزد و آن را براي وارثش بر جاي نهد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در شگفتم از براي شخص بخيل كه مي‌شتابد به سوي تنگدستي و فقري كه از آن گريزان است و مال و ثروتي را كه مي‌جويد از دست مي‌دهد، لذا در دنيا مانند فقيران زندگي مي‌كند و در آخرت مانند توانگران...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند حق است (که حق است)، پس بخل ورزيدن براي چه؟

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
براي (گنه‌گار بودن) بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند.

از امام حسن عليه السّلام در مورد معناي بخل پرسيدند، حضرت فرمودند:
بخل آن است كه انسان آنچه را انفاق و خرج مي‌كند از دست رفته و بيهوده بپندارد و آنچه را كه نگه مي‌دارد، مايه شرف و بزرگي بداند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بخيل كسي است كه از پرداخت حق خدا (مانند زكات و خمس) خودداري نموده، در راه غير خدا بذل و بخشش مي‌كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برادران خود را که دچار ضعف (مالي) هستند خوار و حقير نشماريد که هر کس مومني را خوار شمارد خدا در ميان آنها در بهشت جمع نخواهد کرد مگر آنکه توبه کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس قرضى بگیرد و در خاطر داشته باشد که آن را نپردازد مانند دزدان محشور شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه کسند که روز رستاخیز خدا به سوى آنها نمی نگرد: پیر زنا کار و مردى که قسم را سرمایه خود قرار داده در حق و باطل قسم می خورد و فقیر متکبر و مغرور.

تبلیغات