مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اقتصادی/جهاد اقتصادی
آخرین احادیث - جهاد اقتصادی

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پايدارى زندگى به برنامه ريزىِ درست و وسيله رسيدن به آن ، مديريت صحيح است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس ميانه روى كند، خداوند بى نيازش سازد و هر كس ريخت و پاش نمايد، خداوند نادارش كند، هر كس فروتنى پيشه كند، خداوند بلندش نمايد و هر كس بزرگى كند، خداوند خُردش نمايد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عاقل ترین مردم کسى است که بهتر بتواند امور زندگى اش را برنامه ریزى کند و براى اصلاح آخرتش بیشتر همت نماید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تأنى و صرفه جوئى و نیکنامى یک جزء از بیست و چهار جزء پیامبرى است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کار اندک که با بصیرت و دانش انجام گیرد بسیار است و کار بسیار که با نادانى صورت پذیرد اندک است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس ، خسته از كارِ خود ، روز را به پايان ببرد ، آمرزيده روزش را به پايان برده است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
روزى كه هيچ سايه اى جز سايه عرش نباشد ، هفت تن زير سايه آنند . [يكى از ايشان] كسى است كه در زمين گام مى زند تا از فضل خدا [روزى ] بجويد و از آن ، نياز خود را برطرف كند و با آن ، به...

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
آن كه با كار و كوشش، در جست و جوي مواهب زندگي براي تأمين خانواده خويش است، پاداشي بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسي كه آب و خاك در اختيار دارد و با فقر و گدائي مي گذراند، خداوند او را از رحمت خود دور ساخته است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مال اندك با برنامه ريزى، پايدارتر از مال فراوانى است كه ريخت و پاش شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نشانه سياستِ درست ، برنامه ريزى صحيح و پرهيز از ريخت و پاش است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برنامه ريزى ، نيمِ دستمايه [ى زندگى] است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس براى گذرانِ زندگانى خويش به درستى برنامه ريزى كند ، خداى ـ تبارك و تعالى ـ روزى اش مى بخشد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برنامه ريزى درست ، مالِ كم را افزايش مى بخشد ؛ و برنامه ريزى نادرست ، مال بسيار را نابود مى كند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركس در جست و جوى حلال، براى گذران زندگى خانواده اش بكوشد،[تلاشِ] او در راه خدا است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند دوست دارد كه بنده اش در راه به دست آوردن روزى حلال خسته ببيند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ بنده اى خوراكى نخورده است كه نزد خدا دوست داشتنى تر از حاصل دسترنج وى باشد؛ و هر كه خسته از كار خويش روز را به شب رسانَد، آمرزيده روز را به شب رسانده است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
با اموال و جانها و مال هاى خود با مشرکان جهاد کنید.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
بارخدایا! بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا از ولخرجی و زیاده روی دورکن و با بخشش و میانه روی، برپا و استوارم دار و اندازه نگه داشتن نکو را به من بیاموز و به لطف خویش از ریخت و پاش،...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
جهاد [فقط] آن نيست كه [كسى] در راه خدا شمشير زند ؛ هر آينه جهاد ، آن [نيز ]است كه فرد ، پدر و مادر و فرزندانش را سرپرستى كند ؛ پس چنين كسى در حال جهاد است . و [نيز] آن كس كه خود را...

تبلیغات