مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اقتصادی/فقر و غنا
آخرین احادیث - فقر و غنا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بیم آن است که فقر به کفر انجامد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن که میانه روی کند، تهی دست نخواهد شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که ربا فراوان خورد سر انجام او به فقر انجامد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
من مأمورم كه صدقه (و زكات) را از ثروتمندانتان بگيرم و به فقرايتان بدهم.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از فقر بر شما بیم ناک نیستم بلکه بیم دارم به کثرت اموال تفاخر کنید، از خطا بر شما بیم ناک نیستم بلکه از تعمد بیم دارم.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که عفت جوید خدایش عفت دهد و هر که غنا طلبد خدایش غنى کند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس ميانه روى كند، خداوند بى نيازش سازد و هر كس ريخت و پاش نمايد، خداوند نادارش كند، هر كس فروتنى پيشه كند، خداوند بلندش نمايد و هر كس بزرگى كند، خداوند خُردش نمايد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
وضو پيش از غذا و بعد از غذا، فقر را از بين مى برد.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
دو چيز مردم را هلاك و بيچاره گردانده است: يكي ترس از اين كه مبادا در آينده فقير و نيازمند ديگران گردند. و ديگري فخر كردن ـ در مسائل مختلف ـ و مباهات بر ديگران است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در شگفتم از براي شخص بخيل كه مي‌شتابد به سوي تنگدستي و فقري كه از آن گريزان است و مال و ثروتي را كه مي‌جويد از دست مي‌دهد، لذا در دنيا مانند فقيران زندگي مي‌كند و در آخرت مانند توانگران...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بر سه کس رحم کنید، عزیزى که خوار شده و ثروتمندى که فقیر گشته و دانشمندى که میان جاهلان گمنام مانده.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خدایا از فقر و تنگدستى و ذلت به تو پناه می برم و از ستم کشى و ستمگرى به تو پناه مى برم.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زنا مایه فقر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تاجر راست گو فقیر نشود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كس از ترس فقر ، دست از بخشش فرو بندد ، به سوى فقر شتافته است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
غناء و آوازه خواني موجب فقر و تنگدستي مي گردد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خیانت مایه فقر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
(اى فقیران) اگر بدانید پیش خدا چه ها دارید دوست خواهید داشت فقر و حاجت شما بیشتر شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
اداى امانت و راستگويى روزى را زياد مى كند و خيانت و دروغگويى باعث فقر و نفاق مى شود.

تبلیغات