مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اقتصادی/قرض الحسنه
آخرین احادیث - قرض الحسنه

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس مى خواهد دعايش مستجاب شود و غمش از بين برود، بايد گره از كار تنگدستى باز كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تعلّل ورزيدن توانگر (در پرداخت بدهى) ظلم است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همان طور كه براى آن كسى كه از تو قرض گرفته جايز نيست كه اداء آن را به تأخير بيندازد، پس براى تو هم جايز نخواهد بود كه با اين كه مى دانى او تنگدست است از او مطالبه كنى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر وامى (به كسى) پرداخت كنم، خوشتر دارم از اين كه به همان مقدار صله و بخشش دهم .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده حسنه، رابطه با برادران [دينى ]، بيست حسنه و صله رحم، بيست و چهار حسنه دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه برادر مسلمانش به او براي قرض احتياج داشته باشد و او با وجود اين كه قادر به پرداخت اين قرض است، از دادن آن امتناع كند، خداوند بوي بهشت را بر او حرام خواهد كرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه به برادر مومن خود قرض بدهد، در برابر هر درهمي كه قرض داده هم وزن كوه اُحد، رضوان و طور سينا، حسنات خواهد داشت و اگر براي باز پس گيري آن مدارا كند، از پلِ صراط همچون برق جهنده،...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بر روي درب بهشت اين گونه نوشته شده است: قرض دادن هيجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هيچ مومني نيست كه به خاطر خدا به مؤمن ديگر قرض دهد، جز آنكه خداوند هر روز ثواب صدقه دادن آنرا به حساب وي ثبت كند تا زماني كه آن مال به او باز گردد.

ابو موسي مي گويد:
به امام صادق عليه السّلام عرض كردم، فدايت شوم، آيا شخصي مي تواند قرض بگيرد و فريضه حج را با آن انجام دهد؟ حضرت فرمودند: آري. عرض كردم: آيا مي تواند براي ازدواج قرض بگيرد؟ حضرت فرمودند:...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر قرض گيرنده بدون قرار قبلي، سودي به صاحب مال بدهد مباح است، ‌ولي آن قرض دهنده پاداشي از خدا نخواهد گرفت.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند متعال مهلت دادن به تنگدست را دوست دارد و كسي كه بدهكارش تنگدست است، بايد به او مهلت دهد تا توانمند گردد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر گاه انسان به شخصي قرض دهد و براي باز پرداخت آن زمان مشخص نمايد، چنانچه در موعد مقرر مال او پرداخت نشود، يك دينار صدقه، به ازاي هر روز در نامه عملش ثبت خواهد شد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
چهار چيز از گنج هاي خير و نيكي است: پوشاندن حاجت و نياز خود از ديگران، دادن صدقه و كمك به افراد به صورت مخفيانه، كتمان رنج و ناراحتي ها و تحمل مصيبت.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
دست نياز به سوي مردم دراز كردن، سبب ذلّت و خواري در زندگي خواهد بود و نيز موجب از بين رفتن حياء و خوار و ناچيز شدن شخصيت و وقار خواهد گشت به طوري كه هميشه احساس نياز و تنگدستي نمايد...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هر گناهي با شهادت در راه خدا بخشيده و پاك مي شود، مگر قرض كه كفّاره اي ندارد جز اينكه توسط شخص بدهكار يا شخص ديگري پرداخت شود و يا اينكه طلب كار گذشت نمايد.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
پاداش قرض دادن هيجده برابر اجر صدقه است، زيرا قرض به کسي مي رسد که خود را براي گرفتن صدقه، ضايع (و کوچک) نمي کند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امام علي عليه السّلام در وصيت به فرزندشان امام حسن عليه السّلام فرمودند: اگر كسي در حال بي نيازي ات از تو قرض خواست، آن را غنيمت بشمار تا اينكه در روز تنگدستي و احتياج، او نيز قرض تو...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه مايل است (در روز قيامت) زير سايه خدا باشد، روزي که هيچ سايه اي جز سايه خدا نيست، پس به انسان تنگدستِ بدهكار مهلت دهد يا اينكه به نفع او از حقّش بگذرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه با انسان تنگدست مؤمن مدارا نمايد (در گرفتن قرض خود به او مهلت داده و يا آن را ببخشد)، خداوند در برآوردن حوائج دنيا و آخرتِ او مدارا خواهد كرد.

تبلیغات