مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اقتصادی/تجارت و معامله
آخرین احادیث - تجارت و معامله

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
واردکننده روزى می خورد و محتکر لعنت می برد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فروشنده و خريدار بايد از پنج خصلت دوري گزينند و الا از خريد و فروش خودداري کنند: 1. رباخواري 2. سوگند خوردن 3. نهان داشتن عيب‌ها، 4. ستايش كالا هنگام فروش 5. نكوهش کالا هنگام خريد....

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس معامله شخص پشيمان را فسخ كند، خداوند روز قيامت از گناهان او بگذرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اي توزين گر! وزن كن و اندكي بيافزاي.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هان اي بازرگان! همانا بازرگانان در قيامت گنه كار برانگيخته مي‌شوند مگر كسي كه تقواي الهي پيشه كرده و نيكويي كند و راستگو باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدترين درآمدها، درآمدي است كه از راه ربا بدست آيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند تمام گناهان را مي‌آمرزد، مگر كسي كه مهر زني را انکار کند يا مزد كارگري را غصب کند و يا شخص آزادي را بفروشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مغبون ساختن (متضرر کردن) كسي كه كار را به انصاف خود انسان سپرده، در حكم ربا است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس طعامي (غذايي) بخرد و چهل روز براي ايجاد گراني نگهدارد، سپس بفروشد و قيمت آن را در راه خدا صدقه بدهد كفّاره احتكار خود را نداده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مشتري و فروشنده تا از هم جدا نشده‌اند اختيار فسخ (معامله را) دارند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رسول اكرم صلي الله عليه و آله ـ نهي فرمودند: از اين ‌كه كسي در معامله برادر مسلمان خود داخل شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند لعن كرده است مشروب و فشارنده آن و كارنده درخت آن و نوشنده و ساقي آن و فروشنده و خريدار و مصرف کننده بهاي آن و حامل آن و كسي كه به سوي او مي‌برند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه قيمت جنسي را بالا مي‌برد بدون آن كه قصد خريد داشته باشد، خائن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه مغبون مي‌شود نه نزد خلق پسنديده است و نه نزد خدا داراي پاداش است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مسلمان با مسلمان برادر است و جايز نيست به برادرش چيز معيوبي را بفروشد مگر آن كه به او اعلام نمايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اي فروشنده طعام، آيا زير اين كالا همانند روي آن است؟ هر كس به مسلمانان خيانت كند، مسلمان نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ يك از شما بر عليه معامله برادر ديني اش، معامله نکند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس يك شب در آرزوي گراني براي امت من باشد خداوند اعمال چهل سال او را تباه خواهد كرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتي چيزي خريدي پيش از آن كه او را تحويل بگيري، نفروش.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در روز قيامت چهار كس مورد رحمت خداوند متعال قرار مي گيرند: كسي كه معامله شخص نادمي را فسخ نمايد، آن كه اندوه‌ زده‌اي را فرياد رسي كند، كسي كه برده‌اي را آزاد سازد و يا كسي كه زن يا...

تبلیغات