مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اقتصادی/وقف
آخرین احادیث - وقف

امام علی علیه السّلام فرمودند:
صدقه و وقف دو ذخيره اند، آنها را براى روز قيامت قرار دهيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهشت متعلق به توبه کاران است و رحمت متعلق به وقف گذاران است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترين مردم كسي است خود را در راه خدا وقف کرده و با دشمنان او به نبرد بر مي خيزد، و مرگ يا كشته شدن در ميدان نبرد را آرزو مي كند.

امام صادق عليه السّلام فرمودند:
پدرم امام باقر (علیه السّلام)به من فرمودند: اى جعفر! از مال خودم فلان مقدار وقف نوحه خوانان كن كه به مدّت ده سال در (منا) در ايام حجّ، بر من نوحه خوانى و سوگوارى كنند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) اموالى را صدقه داد و آنها را وقف كرد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) غنايم را تقسيم كرد. قطعه زمينى به حضرت على(علیه السّلام) رسيد . حضرت على(علیه السّلام) در آن زمين چشمه اى حفر كرد و چشمه به آب رسيد . . . حضرت...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در پاسخ به سؤال درباره زمینی از ثمغ فرمودند:
اصل آن را وقف کن و میوه (و حاصل) اش را (برای کسانی که وقف آن ها کرده ای) وابگذار.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه فرزند آدم بميرد عمل او قطع مي شود مگر از سه چيز: صدقه ي جاريه (وقف به عنوان نمونه اي از صدقه جاريه)، علمي که از آن سود برده شود يا فرزند صالحي که براي او دعا کند.

امام علی علیه السّلام در یکی از وقفنامه‌هایشان انگیزه خود را چنین بیان می‌کنند:
[برای] رضایت خداوند[وقف کردم] تا به سبب آن مرا داخل بهشت برین فرماید و از آتش دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرماید، در روزی که صورتهایی سفید و صورتهایی سیاه اند.

امام مهدی علیه السّلام در جواب ابوالحسین محمّد بن جعفر اسدى فرمودند:
از ما درباره ى این که فردى چیزى را براى ما وقف کرده، ولى خودش به آن محتاج شده است، پرسیده اى. حکم چنین فردى، این است که در آن چه براى ما وقف کرده، ولى تسلیم ما نکرده، مختار است و مى...

تبلیغات