مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/نظامی /دشمن و جنگ
آخرین احادیث - دشمن و جنگ

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه گناه است که با وجود آن هیچ کار نیکى سودمند نیست شریک قرار دادن براى خدا و ناخشنودى پدر و مادر و فرار از جنگ.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
ناتوان‌ترين دشمنان كسي است كه دشمني‌اش را آشكار نمايد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
همواره مراقب دشمنتان باشید.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چون بر دشمن ظفر يافتى ، عفو و گذشت را شكرانه پيروزيت قرار ده.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا(صلی الله عليه و آله) از مسموم كردن شهرهاى مشركان نهى فرموده است.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
ناتوان‌ترین دشمنان کسی است که دشمنی‌اش را آشکار نماید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند آنچه را كه در جنگ دوست دارد، در نماز هم دوست دارد و آن صفى (متحد و منظم) همچون بنيانى پولادين و محكم است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پنج موقع را براي دعا و حاجت خواستن غنيمت شماريد: موقع تلاوت قرآن، موقع اذان، موقع بارش باران، موقع جنگ و جهاد ـ في سبيل اللّه ـ موقع ناراحتي و آه كشيدن مظلوم. در چنين موقعيت ها مانعي...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فرزندان خویش را تیر اندازى آموزید که سر شکستگى دشمن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس نامه جنگاورى را برساند همچون كسى است كه بنده اى را آزاد كند و در دروازه «ثواب» جنگ او شريكش باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چهار موقع درهاى آسمان را بگشایند و دعاها را مستجاب کنند. هنگام تلاقى صف مبارزان در راه خدا و هنگام نزول باران و هنگام نماز و هنگام دیدار کعبه.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رزمندگان در راه خدا ، راهبران اهل بهشت اند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شش صفت نیکست پیکار با دشمنان خدا به وسیله شمشیر و روزه در روز تابستان و نیک صبرى به هنگام مصیبت و ترک مجادله و انفاق در نهان و دوستى در راه خدا.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اگر بر دشمنت دست يافتى ، بخشيدن او را شكرانه پيروزى قرار ده.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه کسند که خدا آنها را دوست می دارد: کسى که شب برخیزد و کتاب خدا را بخواند و کسى که با دست راست خود صدقه دهد و آن را از دست چپ خود مخفى دارد و کسى که با گروهى به جنگ رود و یارانش بگریزند...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شش صفت را براى من تعهد کنید تا بهشت را براى شما تعهد کنم، هنگام تقسیم ارث به یکدیگر ستم مکنید؛ با مردم به انصاف رفتار کنید و هنگام جنگ با دشمن ترسان مباشید و در غنائم خیانت مکنید و...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پنج چیز از مصائب دنیاست: مرگ دوست و تلف شدن مال و سرزنش دشمنان و ترک دانش و زن بد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پنج گناهست که محوشدنى نیست، شریک قرار دادن براى خدا و کشتن کسان بناحق و بهتان زدن به مؤمن و فرار از جنگ و قسم ناحق که به وسیله آن مال کسان را ببرند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نيكى كردن به بدكار ، دشمن را به صلاح مى آورد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند دشمن مي دارد مردي را كه در خانه اش بر او حمله كنند و او نجنگد.

تبلیغات