مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/نظامی /شهید و شهادت
آخرین احادیث - شهید و شهادت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس به راستى خواهان شهادت باشد به (مقام) آن مى رسد، هر چند به شهادت نرسد.

امام علی علیه السلام در دعایی در جنگ صفین فرمودند:
خدایا، ای پروردگار آسمان برافراشته ... اگر ما را بر دشمنان پیروز گرداندی، از ستم و تجاوز دورمان دار و بر حق استوارمان گردان و اگر دشمنان بر ما پیروز شدند، شهادت را روزیمان فرما و از...

امام علی علیه السلام در پایان نامه خود به مالک اشتر فرمودند:
من از خدا به گشایش رحمت و بزرگی قدرتش بر آن که هر چه بخواهد عطا می کند... می خواهم که پایان زندگی من و تو را به نیکبختی و شهادت ختم کند.

امام علی علیه السلام در دعایی برای هاشم بن عتبه فرمودند:
خداوندا، شهادت در راهت را و همراهی با پیامبرت را به او روزی کن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از خداوند جايگاه شهيدان و زندگي با سعادتمندان و همراهي با پيامبران را طلب مي کنم.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پس به خدا قسم من بر حقّم و دوستدار شهادت.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به خدا قسم اگر آرزوي شهادت را در پيکار با دشمن نمي داشتم، که ايکاش زودتر فراهم آيد، بر مرکب خود سوار مي شدم و از ميان شما کوچ مي کردم و تا باد شمال و جنوب بوزد (براي هميشه) به پيش شما...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداوند براي گروهي کشته شدن و براي گروهي ديگر مرگ را مقرّر نموده و هر کدام به اجل معين خود آنسان که او مقدّر کرده است مي رسند، پس خوشا به حال مجاهدان در راه خدا و کشتگان در راه اطاعت...

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: هيچ قطره اي در نزد خداوند، دوست داشتني تر از قطره خوني که در راه خدا ريخته شود نيست.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
همانا کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ما است.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
سپاس خداي را، سپاسي که بدان در زمره اولياء سعادتمند قرار گيريم و بواسطه آن در رديف شهيدان با شمشير دشمنانش در آئيم.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
اولين قطره خون شهيد، کفاره گناهان اوست مگر دِين، که کفاره آن اداي آن است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کسي که در راه خدا کشته شود، خداوند هيچ يک از گناهان او را به رويش نمي آورد.

امام رضا علیه السلام در نامه خود به مأمون نوشتند:
جهاد همراه امام عادل واجب است و هر کس پیکار کند و در راه دفاع از مال و ره توشه و جان خویش کشته شود، شهیداست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که ضمن دفاع از دین خود کشته شود شهید شده است.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
زیارت امام حسین علیه السّلام را ترک نکن و به دوستان و یارانت نیز همین را سفارش کن! تا خدا عمرت را دراز و روزى و رزقت را زیاد کند و خدا تو را با سعادت زنده دارد و نمیرى مگر با شهادت.

امام على عليه السّلام فرمودند:
همانا جهاد شريفترين كارها بعد از اسلام است . جهاد مايه پايدارى دين است و علاوه بر آن كه عزّت و اقتدار مى آورد اجرى بزرگ دارد . جهاد ، يورش آوردن است . در آن نيكيها و ثوابهاست و نويد...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
زیارت امام حسین (سلام الله علیه) را فرو نگذار تا که خدا عمرت را طولانی و روزیت را زیاد کند و زندگی با سعادت و مرگ با شهادت به تو خواهد بخشید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه در راه (حفظ) مالش كشته شود، شهيد است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بالاتر از هر کار خيري، خير و نيکي ديگري است تا آنکه فردي در راه خدا کشته شود و بالاتر از کشته شدن در راه خدا خير و نيکي اي نيست.

تبلیغات