مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/سیاست و حکومت/بصیرت
آخرین احادیث - بصیرت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که از دنیا بگذرد خدایش بدون تعلم علم آموزد و بصیرت دهد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ادامه يافتن غفلت، ديده بصيرت را كور مي كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بيناترينِ مردم، كسى است كه عيب هاى خود را ببيند و از گناهان خويش باز ايستد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
البته دوستي دنيا گوشها را از شنيدن حكمت كر مي كند و دلها را از ديدن نور بصيرت كور مي كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
نابينايى، آسان تر و قابل تحمل تر از نداشتن بينش و بصيرت است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انسان بصير کسي است که بشنود و بينديشد، نگاه کند و ببيند و از عبرتها بهره گيرد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امام علی علیه السّلام به اصحاب در جنگ صفین فرمودند: اين مردم معاويه و طرفداران او قرآن نمي خواهند چرا که اهل قرآن نيستند، از خدا بترسيد و با بصيرت و هوشياري به جنگ با آنان ادامه دهيد....

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اين پرچم امامت و رهبري و قبول آن را جز افراد با بصيرت و آگاه و با استقامت و عالم به جايگاه حق به دوش نمي کشند.

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
«خدا در بين شما عهدي دارد که تقديمتان داشته و جانشيني دارد که حاکم بر شما قرار داده است که آن عهد، کتاب خداست که دلائلش روشن و آشکار بوده و آيه هايش از امور نهاني کتاب پرده برمي دارند..»...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آرزوهاي طولاني، ديده ي بصيرت مردمان را کور مي کند.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
«در دين خدا تفقه و کاوش کنيد، چرا که فقه و فهم دين، کليد بصيرت و کامل کننده عبادت است.»

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انسان بي بصيرت به دانش واقعي دست نخواهد يافت.

امام علی علیه السّلام به محمّدِ بن ابی بَکر فرمودند:
با بینش و بصیرتت حرکت کن و با آن که با تو در جنگ است آماده پیکار شو و مردم را به راه پروردگارت بخوان.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به درستي که من داراي دليل روشني از پروردگارم و صاحب بصيرت و بينائي در دينم و صاحب يقين در کارم هستم.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم سه دسته اند: دانشمنداني خدائي... که آنان لبريز از دانش، بصيرت و يقين هستند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به درستي که نور بصيرت و بينش، روح و اصل حيات است و ايمان جز با آن و متابعت کلمه الله و قبولي آن سودي ندهد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چرا در دفاع از من سستي مي کنيد در حالي که شما صاحب نفوذ و از بزرگان قوم خود هستيد، قسم به خدا اگر سستي شما از ضعف اراده و بي بصيرتي باشد همانا شما در زيان هستيد و اگر به خاطر شک در...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن که بصيرت و بينش ندارد نظريه و انديشه هايش هم نادرست و بي ارزش است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نگريستن با چشم در صورت کوردلي، بي نتيجه است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
استقامت فهم و زيرکي، با بصيرت به دست مي آيد.

تبلیغات