مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/اردیبهشت
آخرین احادیث - اردیبهشت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شما را به نيكى با جوانان سفارش مى كنم، چرا كه آنان، دل هاى رقيق ترى دارند، به راستى كه خداوند، مرا بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگيخت، جوانان با من هم پيمان شدند و پيران با من به مخالفت...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند جوانى را که عمر خود را در عبادت خدا به سر می برد دوست دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحميل نكنيد، زيرا آنان براى زمانى غير از زمان شما آفريده شده اند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دو نعمت است كه قدر آنها را نمى داند مگر كسى كه از دستشان مى دهد : جوانى و تن درستى .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هنگامى كه در پيش آمدى احتياج به مشورت داشتى ابتدا به جوانان مراجعه نما زيرا كه آنان ذهنى تيزتر و حدسى سريع تر دارند سپس (نتيجه) آن را به نظر بزرگسالان و پيران برسان تا پيگيرى نموده،...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
اگر جوان شيعه اى را نزد من بياورند كه علم[دين] نمى آموزد، او را تأديب مى كنم .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
دوست ندارم جوانى از شما [شيعيان] را جز بر دو گونه ببينم: دانشمند يا دانشجو .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مشورت حصار ندامت است و ایمنى از ملامت.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترين مشاوران، دارندگان عقل، علم، تجربه و دورانديشى اند.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
هيچ ملّتى با هم مشورت نكردند مگر آن كه راه درست خود را پيدا كردند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
قبل از تصميم گيرى مشورت كن و پيش از اقدام ، بينديش .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على! با ترسو مشورت مكن؛ زيرا راه حلّ مشكل را بر تو تنگ مى كند و با بخيل مشورت مكن؛ زيرا تو را از هدف باز مى دارد و با حريص مشورت مكن؛ زيرا آزمندى را در نظرت زينت مى دهد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هيچ پشتيبانى اطمينان بخش تر از مشورت نيست .

امام على علیه السّلام فرمودند:
با دشمن خردمندت مشورت كن ، ولى از رأى دوست نادان خود بيمناك باش.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مشورت دهنده بايد در ارائه نظرش كوشا باشد و ضمانت پيروزى بر عهده او نيست.

امام على علیه السّلام فرمودند:
رأى و نظر كسى برتر است كه خود را از رأى مشاور بى نياز نداند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در مشورت نخستين كس مباش كه نظر مى دهد و از اظهار نظر ناسخته بپرهيز.

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
كسى كه مشورت كند، اگر كارش را درست انجام دهد، مردم او را بستايند و اگر به خطا رود، معذورش دارند .

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
كم دادن مزد مزدبَر (كارگر) از گناهان بزرگ است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله) از به كار گرفتن كارگر، پيش از تعيين مزدش نهى فرمود.

تبلیغات