مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/خرداد
آخرین احادیث - خرداد

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
عالمان، امناى خدا در ميان خلق اويند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نگاه مهرآميز بـه چهره عالم ، عبادت است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در روز قيامت، مداد عالمان در ترازو از خون شهيدان سنگين تر، و پاداشش بيشتر است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
دانشمندان پاك ترين مردم در خُلق و خوى و كم طمع ترين آنان در خلقت و طبيعت اند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
با مرگ هر دانشمند، چنان رخنه اى در اسلام پديد مى آيد كه تا روز قيامت هيچ چيز آن را فرو نمى پوشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس چيز آزار دهنده اي را از راه مسلمانان بردارد، خداوند پاداش قرائت چهارصد آيه را كه براي هر آيه ده حسنه است، در نامه اعمال او مي نويسد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
آب مورد نياز مردم را آلوده نكن .

امام على علیه السّلام فرمودند:
خاكروبه را پشت در منزل نريزيد؛ زيرا جايگاه شياطين(و ميكرب) است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امام سجّاد(عليه السلام) هرگاه در ميان راه به كلوخى بر مى خورد، از مركب پياده مى شدند و با دستشان آن را از راه دور مى كردند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
زندگى با سه چيز خوش مى شود: هواى پاك، آب فراوان گوارا و زمين نرم و سست[آماده زراعت].

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه درختى بكارد و يا آبراهى حفر كند كه كسى در آن بر او پيشى نگرفته باشد و يا زمين مرده اى را آباد كند، آن زمين، به حكم خدا و رسولش، از آنِ او است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امام على (عليه السلام) به مالك اشتر فرمودند: بايد توجّه تو به آباد كردن زمين بيش از توجّه به گرفتن ماليات باشد؛ زيرا ماليات جز در نتيجه آبادانى فراهم نمى آيد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هر گروهى كه قطعه زمينى را احيا كنند ، همانان به [مالكيّت] آن سزاوارترند.

تبلیغات