مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/مهر
آخرین احادیث - مهر

امام علی علیه السّلام فرمودند:
جوينده دانش را عزّت دنيا و رستگارى آخرت است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه در جستجوى دانش باشد ، بهشت در جستجوى او برآيد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
عنايت خداوند جوياى دانش را فرا گرفته است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
فرشتگان ، با خشنودى ، بال هايشان را براى جوينده علم مى گسترند .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
همه جنبندگان زمين ، حتّى ماهيان دريا ، بر جوينده دانش درود مى فرستند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آن كه در پى آموختن دانش به راه افتد ، پيش از آن كه گام بردارد ، آمرزيده مى شود .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آنچه را كه موجب آزار مى شود از سر راه مسلمانان دور كن ، كه اين كار براى تو صدقه است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى به سبب برداشتن شاخه خارى از سرراه مسلمانان به بهشت رفت .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه دسته اى از مسلمانان را از خطر سيل يا آتش سوزى نجات دهد ، بهشت بر او واجب مى شود .

امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه: «و مَن أحیاها فَکَأنَّما أحیَا النّاسَ جَمیعا؛ هر که کسى را زنده کند گویى همه مردم را زنده کرده است»[مائده:32]؛ فرمودند:
یعنى آنان را از آتش و غرق شدن نجات بخشد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
سفر ترازوى اخلاق است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
پيش از سفر از هم سفر جويا شو .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سفر كنيد تا سالم باشيد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر مردم از رحمت خدا به مسافر آگاه بودند ، همگى بار سفر مى بستند . همانا خداوند با مسافر ، مهربان است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سفر كنيد ، كه اگر در سفر مالى به چنگ نياوريد ، عقل [تجربى ]شما فزونى خواهد يافت .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بزرگسالان خود را احترام كنيد و صله ارحام به جاى آوريد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بركت، با بزرگان شماست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از ما نيست كسى كه به بزرگ سالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از جمله تجليل خدا ، بزرگداشت مسلمان سپيدموى است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
احترام به فرد سال خورده از امّت من ، احترام به من است .

تبلیغات