مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/آبان
آخرین احادیث - آبان

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پايدارى زندگى به برنامه ريزىِ درست و وسيله رسيدن به آن ، مديريت صحيح است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بزرگ ترين دليل بر خردمندى ، نيكْ عاقبت نگرى است .

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
تدبير و برنامه ريزي(درهرکاري قبل از اقدام) انسان را از پشيماني حفظ و نگهداري می کند.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
بكوشيد كه زمانتان را به چهار بخش تقسيم كنيد: زمانى براى مناجات با خدا ؛ زمانى براى تأمين معاش ؛ زمانى براى معاشرت با برادران و معتمدانى كه عيب هايتان را به شما مى شناسانند و در دل شما...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
برنامه ريزى نيمى از زندگى است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
ديروزت از دست رفت و به فردايت يقين نيست و امروزت غنيمت است ؛ پس اين فرصت به دست آمده را درياب .

امام على علیه السّلام فرمودند:
شما را به تقواى الهى و نظم در كارتان سفارش مى كنم .

امام على علیه السّلام فرمودند:
عاقبت انديشى پيش از عمل ، تو را از پشيمانى در امان مى دارد .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
همه كمال در شناخت عميق دين و شكيبايى در پيشامدهاى ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگى است .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
مبادا فرصت هاى به دست آمده را از دست بدهى كه در اين ميدان آن كه وقت را ضايع كند ، زيان مى بيند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نوجوانان را در یاب، که این گروه در پذیرش هر خوبى ، بیشتر شتاب می کنند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
محبوب ترين خلايق نزد خدا نوجوان خوش سيمايى است كه جوانى و زيبايى خود را براى خدا و در راه طاعت او بگذارد . خداوند رحمان به وجود چنين نوجوانى برفرشتگان مى بالد و مى فرمايد: «اين است...

امام على علیه السّلام فرمودند:
بهترين چيزى كه نوجوانان بايد فراگيرند ، چيزهايى است كه در بزرگ سالىِ خود به آنها نياز خواهند داشت .

امام على علیه السّلام فرمودند:
قلب نوجوان، همچون زمين ناكِشته است كه هر چه در آن افكنده شود مى پذيرد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه نوجوانى را سرزنش مى كنى ، جايى براى عذرخواهى از گناهش براى او باقى بگذار تا نيافتن راهى براى عذرخواهى ، او را به ستيزه جويى نكشاند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نوجوانان را قبل از اين كه دشمنانِ اعتقادى به سراغ آنان بروند، حديث بياموزيد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه بميرد و ميراث او دفترها و دوات باشد، بهشت بر او واجب است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هركه با كتاب آرامش يابد ، هيچ آرامشْ بخشى را از دست نداده است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
چه سخن گوى خوبى است كتاب!

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
روزگار پر آشوبى فرا مى رسد كه در آن روز مردم جز با كتاب هاى خود انس نمى گيرند .

تبلیغات