مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/دی
آخرین احادیث - دی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر مسلماني درختي بنشاند يا كِشته اي بكارد و انسان يا پرنده يا چارپايي از آن بخورد، براي او صدقه محسوب مي شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
روزي را از آنچه در زمين پنهان است، بجوييد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كشاورزان گنج هاي مردمان اند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بزرگ ترين كيميا، كشاورزي است.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بهترين كارها كشاورزي است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در ميان كارها ، كارى محبوب تر از كشاورزى ، در نزد خداى متعالي نيست .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس بر خوارى ساعتى دانش آموختن صبر نكند، براى هميشه در خوارى نادانى بماند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
علم را ، با نوشتن در بند كشيد .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
در جست وجوى دانش شتاب كنيد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از حقوق فرزند بر پدرش اين است كه او را نوشتن بياموزد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند با نعمت نوشتن و حساب كردن ، بر مردم ، از نيک و بد، منّت نهاد و اگر اين دو كار نبود آنان گرفتار اشتباه مى شدند .

تبلیغات