مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/بهمن
آخرین احادیث - بهمن

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خوش بخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام، مردم ايرانند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردمى از مشرق قيام مى كنند و زمينه حكومت مهدى را فراهم مى آورند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر دين به ستاره ثريّا آويزان باشد، مردماني از ايرانيان آن را به زير خواهند كشيد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
روزگارى خواهد آمد كه شهر قم و مردمان آن حجّت بر ديگر مردمان باشند؛ آن روزگار در زمان غيبت قائم ما است تا آن گاه كه ظهور كند .

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
مردى از قم مردم را به حق فرا مى خواند و گروهى استوار ، چون پاره هاى آهن، پيرامون او گرد مى آيند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پيروزى در گرو اراده قاطع و دورانديشى است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردمى از مشرق قيام مى كنند و زمينه حكومت مهدى را فراهم مى آورند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پیروزی در پرتو تدبیر و احتیاط است و تدبیر و احتیاط به تفکر است و تفکر صحیح به نگهداری اسرار است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ريشه دلاورى، توانمندى است و ميوه اش، پيروزى .

امام على علیه السّلام فرمودند:
براى رويارويى با دشمن در انتظار قدرت و لحظه مناسب باش تا پيروز شوى .

تبلیغات