مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/فروردین/29 فروردین: روز ارتش
آخرین احادیث - 29 فروردین: روز ارتش

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رزمندگان در راه خدا ، راهبران اهل بهشت اند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
درهاى آسمان بر روى مجاهدان گشوده مى شود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نزديك ترين مردم به مقام نبوّت، اهل جهاد و دانش اند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
لشكريان، مايه عزّت دين و دژهاى حاكمان اند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يك بار پيكار در راه خدا، نزد من محبوب تر از به جا آوردن چهل حج است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند بزرگ با مجاهدان بر فرشتگان مى بالد .

تبلیغات