مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/اردیبهشت/12 اردیبهشت: روز معلم
آخرین احادیث - 12 اردیبهشت: روز معلم

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
زکات دانش، آموختن به بندگان خداست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در پیشگاه کسی که از او دانش می آموزید، فروتن باشید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که علم جوید کفاره گناهان گذشته وى باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
من معلّم برانگيخته شدم .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از هر كس كه حرفى آموختى، بنده او شده اى .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خدايا! آموزگاران را بيامرز؛ عمرشان را دراز و كسبشان را با بركت كن.

امام على علیه السّلام فرمودند:
به احترام پدر و معلّمت از جاى برخيز، گرچه فرمان روا باشى.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
حق استاد تو اين است كه بزرگش دارى و محضرش را محترم شمارى و با دقّت به سخنانش گوش بسپارى.

تبلیغات