مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/تیر/5 تیر: روز قوه قضاییه
آخرین احادیث - 5 تیر: روز قوه قضاییه

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برترين مردم، داورترين آنها به حق است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
عدالت، گواراتر از آبى است كه تشنه به آن مى رسد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
قاضيان چهار گروهند: سه گروه در آتشند و يك گروه در بهشت . مردى كه دانسته حكم ناحقّ صادر كند ، اين قاضى در آتش است . مردى كه ندانسته (و بى اطلاع از احكام و قوانين) حكم ناحقّ دهد ، اين...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عدالت، عمل كننده به آن را از به گردن گرفتن حقوق مردم و مظالم آسوده مى كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پيروى از سنّت خدا و پايدارى دولت ها نتيجه عدالت است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عادل ترين مردم كسى است كه با داشتن قدرت، عدالت بورزد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عادل ترين مردم كسى است كه بيش از همه به حق داورى كند.

امام علی علیه السّلام به مالک اشتر فرمودند:
براى داورى میان مردم، برترین فرد را از نظر خودت برگزین.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عادلانه ترين روش اين است كه با مردم آن گونه رفتار كنى كه دوست دارى با تو چنان باشند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند با قاضى است تا آن گاه كه به عمد، ستم نكند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
آن كه بر مسند قضاوت مى نشيند، بايد ميان مردم در اشاره و نگاه و نشستن برابرى را مراعات كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
فرمان خداى سبحان را بر پا ندارد جز آن كس كه [در حق] مدارا نكند و خود را خوار نسازد و در پى طمع نرود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عدالت شالوده اى است كه جهان بر آن استوار است.

تبلیغات