مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/شهریور/4 شهریور: روز کارمند
آخرین احادیث - 4 شهریور: روز کارمند

امام علی علیه السّلام فرمودند:
داد مردم را از خود بستانيد و در برآوردن نيازهايشان شكيبا باشيد ... كسي را براي نيازش شرمگين نسازيد و از خواسته اش باز مداريد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بال هاي محبت خود را بر آنان بگستر و با آنان نرم خو و گشاده رو باش و مساوات را در توجّه و نگاه خود (به آنان)، مراعات كن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به خدا يقين ندارد كسي كه عهد و پيمان خود را فرو گذارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق را بگو و در راه خدا از ملامت هيچ ملامت گري، نهراس.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه به خدا و روز معاد ايمان دارد بايد به وعده خود عمل كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداي تعالي دوست دارد وقتي كسي كاري مي كند، آن را به خوبي انجام دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند دوست دارد که وقتى یکى از شما کارى انجام مى دهد در آن محکم کارى کند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بر تو باد خوش رويى ، كه خوش رويى ، كمند دوستى است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
اى كميل! هيچ كارى نيست مگر اين كه تو در آن نيازمند شناخت هستى .

امام على علیه السّلام فرمودند:
كار هر روز را در همان روز انجام ده ؛ زيرا هر روزى را كارى است [ويژه آن روز] .

امام على علیه السّلام فرمودند:
حق را ، از آنِ هر كه بود ، نزديك يا دور ، بر عهده گير ؛ در اين راه شكيبا باش و آن را به حساب خداوند بگذار ، هر چند اين رفتار با نزديكان و خويشاوندانت باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد، مانند كسى است كه عمر خود را به عبادت گذرانده باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس كارى را بدون شناخت انجام دهد ، تباه كارىِ او بيشتر است از آنچه سامان مى دهد .

تبلیغات