مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/مهر/7 مهر: روز جهان‏گردى
آخرین احادیث - 7 مهر: روز جهان‏گردى

امام على علیه السّلام فرمودند:
سفر ترازوى اخلاق است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
پيش از سفر از هم سفر جويا شو .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سفر كنيد تا سالم باشيد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر مردم از رحمت خدا به مسافر آگاه بودند ، همگى بار سفر مى بستند . همانا خداوند با مسافر ، مهربان است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سفر كنيد ، كه اگر در سفر مالى به چنگ نياوريد ، عقل [تجربى ]شما فزونى خواهد يافت .

تبلیغات