مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/مهر/9 مهر: روز جهانى سالمندان
آخرین احادیث - 9 مهر: روز جهانى سالمندان

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بزرگسالان خود را احترام كنيد و صله ارحام به جاى آوريد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بركت، با بزرگان شماست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از ما نيست كسى كه به بزرگ سالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از جمله تجليل خدا ، بزرگداشت مسلمان سپيدموى است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
احترام به فرد سال خورده از امّت من ، احترام به من است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
وقار پيرى ، روشنايى و زيور است .

تبلیغات