مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/مهر/16 مهر: روز جهانی کودک
آخرین احادیث - 16 مهر: روز جهانی کودک

امام على عليه السّلام فرمودند:
فرزندان خود را به آموختن دانش واداريد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به كودكان خود شنا و تيراندازى ياد دهيد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فرزندانتان را گرامى بداريد و نكو تربيت شان كنيد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
بازيگوشى (و شيطنت) پسر در دوران كودكى پسنديده است ، براى اين كه در بزرگسالى بردبار شود .

امام على علیه السّلام فرمودند:
با خشم، تربيت [ممكن] نيست .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بدون ترديد ، خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش ، رحم مى كند .

کسى گفت: از فرزندم به امام کاظم علیه السلام شکایت کردم . ایشان فرمودند :
او را نزن بلکه با او قهر کن ولى نه به مدّت طولانى .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آن كس كه نزد او كودكي است بايد (در پرورش وي) كودكانه رفتار نمايد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسي كه كودكي دارد بايد (در راه تربيت او) ) كودكانه رفتار نمايد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
فرزند خود را هفت سال آزاد بگذار تا بازي كند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نخستين چيزى كه هر يک از شما به فرزندش پيشكش مى كند نام نيكوست. بنا بر اين، هر كدام شما نامى نيكو بر فرزند خويش نهد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق فرزند بر پدرش اين است كه برايش نام نيكو انتخاب كند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از دانش ما به كودكان خود بياموزيد .

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
فقر وارد خانه اى نمى شود كه در آن خانه نام محمّد ، احمد ، على ، حسن ، حسين ، جعفر، طالب ، عبداللّه يا فاطمه ، از نام هاى زنان ، باشد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كودكان خود را ، وقتى به هفت سالگى رسيدند ، به خواندن نماز امر كنيد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق فرزند بر پدرش اين است كه به او نوشتن بياموزد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خدا رحمت كند كسى را كه فرزندش را به نيكى كردن بر خود يارى رساند ، بدين گونه كه از گناه و خطاى او درگذرد و در درگاه خدا برايش دعا كند .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركس كودك خردسالى از نسل خود را راضى كند تا خشنود شود ، خداوند در روز قيامت در پى خشنودى او باشد تا آن گاه كه خشنود شود .

امام على علیه السّلام فرمودند:
حق فرزند بر پدر اين است كه به او قرآن خواندن بياموزد .

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
خدايا ! مرا در تربيت و نيكى به فرزندان يارى فرما .

تبلیغات