مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/مهر/24 مهر: روز جهانى غذا
آخرین احادیث - 24 مهر: روز جهانى غذا

امام علی علیه السّلام فرمودند:
غذاى جسم، خوردن و غذاى روح، خوراندن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین غذاهاى شما آن است که به آتش پخته شود.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پاكى خوراك بر خوراک، دين و روزى مى افزايد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه خواستار بقا است ـ و [كسى را] بقا نباشد ـ پيش از طلوع خورشيد صبحانه بخورد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
غذاى شب سودمندتر از غذاى روز است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
براى مؤمن شايسته است كه تا غذايى نخورده از خانه اش خارج نشود ؛ زيرا اين كار براى او عزّت مندانه تر است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
صبحانه و شام بخور و ميان آنها چيزى مخور كه مايه تباهى بدن است .

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
بنگر چه چيزى با تو و معده تو سازگار است ، و بدنت از آن نيرو مى گيرد و آن را گوارا مى داند ؛ چنين غذايى را براى خود برگير و آن را خوراك خود بدان .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين غذاى شما نان است .

تبلیغات