مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/مهر/26 مهر تا 2 آبان: هفته تربيت بدنى و ورزش
آخرین احادیث - 26 مهر تا 2 آبان: هفته تربيت بدنى و ورزش

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين سرگرمي براي مرد با ايمان، شنا است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به كودكان خود شنا و تيراندازى ياد دهيد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تفریح کنید و بازى کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتى دیده شود.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مؤمنِ نيرومند نزد خداوند بهتر و محبوب تر است از مؤمن ضعيف .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تيراندازى را به پسرانتان بياموزيد ، كه موجب شكست دشمن است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به تير اندازى روى آوريد ، كه يكى از بهترين سرگرمى هاى شما است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله) شبى به خانه فاطمه رفت و حسن و حسين با او بودند . پيامبر به آن دو فرمودند: «برخيزيد و كشتى بگيريد» . آن دو بزرگوار برخاستند و كشتى گرفتند .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين سرگرمى در نزد خدا ، اسب دوانى و تيراندازى است .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا مسابقه اسب دوانى ترتيب داد و جوايز را از مال خويش پرداخت .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حقّ فرزند بر پدرش اين است كه . . . به او شنا كردن بياموزد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شادابى در ده چيز است: پياده روى ، سواركارى و... .

تبلیغات