مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/آبان/1 آبان: روز آمار و برنامه‏‌ریزى
آخرین احادیث - 1 آبان: روز آمار و برنامه‏‌ریزى

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پايدارى زندگى به برنامه ريزىِ درست و وسيله رسيدن به آن ، مديريت صحيح است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بزرگ ترين دليل بر خردمندى ، نيكْ عاقبت نگرى است .

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
تدبير و برنامه ريزي(درهرکاري قبل از اقدام) انسان را از پشيماني حفظ و نگهداري می کند.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
بكوشيد كه زمانتان را به چهار بخش تقسيم كنيد: زمانى براى مناجات با خدا ؛ زمانى براى تأمين معاش ؛ زمانى براى معاشرت با برادران و معتمدانى كه عيب هايتان را به شما مى شناسانند و در دل شما...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
برنامه ريزى نيمى از زندگى است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
ديروزت از دست رفت و به فردايت يقين نيست و امروزت غنيمت است ؛ پس اين فرصت به دست آمده را درياب .

امام على علیه السّلام فرمودند:
شما را به تقواى الهى و نظم در كارتان سفارش مى كنم .

امام على علیه السّلام فرمودند:
عاقبت انديشى پيش از عمل ، تو را از پشيمانى در امان مى دارد .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
همه كمال در شناخت عميق دين و شكيبايى در پيشامدهاى ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگى است .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
مبادا فرصت هاى به دست آمده را از دست بدهى كه در اين ميدان آن كه وقت را ضايع كند ، زيان مى بيند .

تبلیغات