مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/آبان/8 آبان: روز نوجوان
آخرین احادیث - 8 آبان: روز نوجوان

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نوجوانان را در یاب، که این گروه در پذیرش هر خوبى ، بیشتر شتاب می کنند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
محبوب ترين خلايق نزد خدا نوجوان خوش سيمايى است كه جوانى و زيبايى خود را براى خدا و در راه طاعت او بگذارد . خداوند رحمان به وجود چنين نوجوانى برفرشتگان مى بالد و مى فرمايد: «اين است...

امام على علیه السّلام فرمودند:
بهترين چيزى كه نوجوانان بايد فراگيرند ، چيزهايى است كه در بزرگ سالىِ خود به آنها نياز خواهند داشت .

امام على علیه السّلام فرمودند:
قلب نوجوان، همچون زمين ناكِشته است كه هر چه در آن افكنده شود مى پذيرد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه نوجوانى را سرزنش مى كنى ، جايى براى عذرخواهى از گناهش براى او باقى بگذار تا نيافتن راهى براى عذرخواهى ، او را به ستيزه جويى نكشاند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نوجوانان را قبل از اين كه دشمنانِ اعتقادى به سراغ آنان بروند، حديث بياموزيد .

تبلیغات