مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/دی/1 دی: روز كشاورزى
آخرین احادیث - 1 دی: روز كشاورزى

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر مسلماني درختي بنشاند يا كِشته اي بكارد و انسان يا پرنده يا چارپايي از آن بخورد، براي او صدقه محسوب مي شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
روزي را از آنچه در زمين پنهان است، بجوييد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كشاورزان گنج هاي مردمان اند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بزرگ ترين كيميا، كشاورزي است.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بهترين كارها كشاورزي است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در ميان كارها ، كارى محبوب تر از كشاورزى ، در نزد خداى متعالي نيست .

تبلیغات