مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/جمادی الثانی
آخرین احادیث - جمادی الثانی

امام مهدی علیه السّلام فرمودند:
به درستی که دختر رسول خدا (فاطمه) برای من الگویی نیکوست.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به يقين خداوند با خشم فاطمه به خشم مى آيد و با خشنودى او خشنود مى شود .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فاطمه پاره تن من و روشنى ديده و ميوه دل من است . آنچه او را ناراحت كند مرا ناراحت مى كند و آنچه شادش كند ، مرا شاد مى كند ؛ او نخستين كس از اهل بيت من است كه به من مى پيوندد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
فاطمه(علیهاالسلام) همواره مظلوم و از حق و ميراث خود محروم بود .

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
او (امام جواد عليه السلام) راستگو ، شكيبا ، داراى فضيلت ، نورچشم مؤمنان و مايه خشم ملحدان است .

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
امام جواد(عليه السلام) مظلومانه كشته مى شود ، و ساكنان آسمان بر او مى گريند و مرثيه مى سرايند . خداوند بر دشمن و ستم كننده بر او خشم مى گيرد ، و [پس از كشتن او] زمانى كوتاه در دنيا...

امام مهدی علیه السّلام فرمودند:
به درستی که دختر رسول خدا (فاطمه) برای من الگویی نیکوست.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
حقّ مادرت بر تو اين است كه بدانى او تو را در جايى حمل كرده است كه هيچ كس ديگرى را حمل نمى كند و از ميوه دلش آن به تو داد كه هيچ كس به ديگرى نمى دهد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فاطمه عزيزترين مردم نزد من است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس دخترم فاطمه را دوست داشته باشد ، در بهشت با من همراه خواهد بود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بزرگترين تكليف الهي نيكي كردن به پدر و مادر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهشت زیر قدم مادران است.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
خداوند به سپاس گزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده است ؛ پس هر كه از پدر و مادرش سپاس گزارى نكند ، خداوند را سپاس نگفته است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركه خوش دارد عمرش دراز و روزى اش بسيار شود ، به پدر و مادرش نيكى كند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند صبر و تحمّلِ ده مرد را به زن عطا كرده است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
براى زن بهايى نمى توان تعيين كرد ، نه براى خوب آنها و نه براى بدشان .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرکه همسرى اختيار كند ، بايد او را گرامى بدارد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه زنى نمازهاى پنج گانه اش را به جاى آورد ، و ماه رمضان را روزه بگيرد، و دامنش را پاك نگه دارد ، و از شوهرش فرمان ببرد ، از هر درى كه بخواهد وارد بهشت مى شود .

امام على علیه السّلام فرمودند:
زن گل است و لطيف ، نه كارگزار و دلير .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بيشتر خوبى ها در زنان است .

تبلیغات