مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/رجب
آخرین احادیث - رجب

خداوند عزّوجلّ فرمود:
ماه رجب را ريسمانى ميان خود و بندگانم قرار داده ام ؛ هر كس به آن چنگ زند ، به وصال من رسد.

خداوند عزّوجلّ فرمود:
ماه (رجب)، ماه من ، بنده، بنده من ، و رحمت ، رحمت من است ؛ هر كه در اين ماه مرا بخواند ، اجابتش كنم و هر كه حاجت آورَد ، عطايش كنم .

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
رجب ماه بزرگى است كه خداوند [پاداش] نيكى ها را در آن دو چندان و گناهان را پاك مى كند .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رجب ماه بارش رحمت الهى است . خداوند در اين ماه رحمت خود را بربندگانش فرو مى ريزد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در بهشت قصرى است كه جز روزه داران ماه رجب وارد آن نمى شوند .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بهترین چیزی را كه دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هر كس به خدا توكل كند، مغلوب نشود و هر كس به خدا توسل جويد، شكست نخورد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
لبخند آدمى به روى برادر دينی اش حسنه است.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می باشند.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
خداوند با چيزى برتر از پاكى شكم و دامن ،عبادت نشده است .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
سخن نیك را از هر كسی ، هر چند به آن عمل نكند، فرا گیرید.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
اگر به شرق یا غرب عالم بروید، دانش صحیحی نمی‌یابید مگر آنچه از نزد ما اهل‌بیت بیرون می‌آید.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هيچ بنده اى به كيفرى بزرگ تر از سختْ دلى كيفر نشد .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد به صدقه دادن ! صبح زود صدقه بدهيد كه روى ابليس را سياه مى كند .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هيچ گرفتاريى به بنده نمى رسد مگر به سبب گناه .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى جابر! هر گاه او [امام باقر عليه السلام] را ديدار كردى ، سلام مرا به او برسان .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
اى جابر! به خدا سوگند ، خداوند علم گذشته و آینده تا روز قیامت را به من عطا کرده است .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
همه كمال در شناخت عميق دين و شكيبايى در پيشامدهاى ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگى است .

امام هادى علیه السّلام فرمودند:
نافرمانى والدين ، تنگدستى در پى دارد و به ذلّت مى كشاند .

تبلیغات