مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/شعبان
آخرین احادیث - شعبان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شعبان، ماه من و رمضان ماه خداوند است. هر که این ماه را روزه بدارد، در روز قیامت شفیع او خواهم بود.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ماه شعبان ، «شعبان» ناميده شد؛ زيرا روزى هاى مؤمنان در اين ماه قسمت مى شود .

امام على علیه السّلام فرمودند:
رجب ماه من و شعبان ماه رسول خدا است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
روزه ماه شعبان ، وسواس دل و پريشانى هاى جان را از بين مى برد .

شخصی از امام صادق عليه السلام پرسيد: چه عملى در ماه شعبان برتر است؟ حضرت فرمودند:
صدقه و استغفار .

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاى نادانى، جدل با بى فكران است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه حسين را دوست بدارد ، خداوند دوستدار او است.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
هر که خدا را، آن‌گونه که سزاوار اوست، بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است، از این نعمت افسرده و بیزار نباشید.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
چیزى را بر زبان نیاورید كه از ارزش شما بكاهد.

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
هر كه خوش دارد مرگش به تأخير افتد و روزى اش افزون شود . با خويشانش پيوند برقرار كند .

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
هركه با خشم خدا ، خواهان خشنودى مردم باشد ، خداوند او را به مردم وامى گذارد .

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
هر كه از اظهار نظر درماند و راه چاره درمانده اش كند ، نرمى و مدارا كليد او باشد .

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
بر رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شدم . ابن ابى كعب در خدمت ايشان بود . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به من فرمودند: خوش آمدى اى ابا عبداللّه ، اى زيور آسمانها و زمينها!...

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
از حسين عليه السلام شنيدم كه مى فرمايد: اگر مردى در اين گوشم ـ اشاره به گوش راست خود كرد ـ مرا دشنام دهد و در ديگرى از من پوزش بخواهد ، پوزش او را مى پذيرم ؛ چرا كه امير المؤمنين على...

پیامبر اکرم صلّى الله عليه و آله فرمودند:
هركس كه دوست دارد به محبوبترين فرد روى زمين در نزد اهل آسمان نگاه كند به حسين (علیه السّلام) بنگرد .

پیامبر اکرم صلّى الله عليه و آله فرمودند:
امّا حسين ، او از من است . او پسر من و زاده من است و بهترين انسانها پس از برادرش مى باشد . او امامِ مسلمانان است و مولاىِ مؤمنان و خليفه پروردگار جهانيان و ياورِ ياريخواهان و پناهِ...

امام على علیه السّلام فرمودند:
بهترين مردم كسى است كه در راه خدا خويشتن دارى مى كند و با دشمنان او به نبرد برمى خيزد ، و مرگ يا كشته شدن در ميدان نبرد را آرزو مى كند .

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به انس بن مرثدى غنوى که نگهبان شب بود، فرمودند:
بالاى این درّه برو تا در بالاترین نقطه آن باشى و مبادا امشب از محلّ نگهبانى تو غافلگیر شویم .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يك روز مرزبانى در راه خدا از يك ماه شب زنده دارى و روزه دارى بهتر است .

تبلیغات