مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/رمضان
آخرین احادیث - رمضان

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه اى براى آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند:
درهاى آسمان در شب اوّل ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرین شب این ماه بسته نمى شود

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدبخت واقعى كسى است كه این ماه(رمضان) را پشت سر گذارد و گناهانش آمرزیده نشود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه فــردى از شما دوست داشته باشد كه با پروردگارش سخن بگويد ، قرآن بخواند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
روزه دل ، اندیشیدن به گناهان ، برتر است از روزه شكم ؛ یعنى غذا خوردن؛

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از خواندن قرآن غافل مشو ؛ زيرا قرآن دل را زنده مى كند و از فحشا و زشت كارى و ستم باز مى دارد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
روزه سپرى است در برابر آتش .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند در هر شبِ ماه رمضان مى گويد: «به عزّت و جلالم سوگند ، به فرشتگان فرمان داده ام درهاى آسمان ها را بر روى بندگان دعا كننده من بگشايند» .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ماه رمضان ماه استغفار، ماه روزه و ماه دعا است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ماه خدا به سوى شما روى آورده است . . . جان شما در گرو اعمال شما است ؛ پس آن را با استغفار آزاد كنيد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دعاى شما در اين ماه(رمضان) به اجابت مى رسد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد در ماه رمضان به بسيارىِ استغفار و دعا .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امام سجّاد (عليه السلام) در ماه رمضان جز به دعا و تسبيح و استغفار و تكبير لب نمى گشود .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رمضان ، رمضان ناميده شد؛ زيرا گناهان را مى سوزاند .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
براى هر چيزى زكاتى است و زكات بدن ها روزه دارى است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در ماه رمضان ، قرآن بسيار تلاوت كنيد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
روزه بگيريد تا تن درست باشيد .

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
هيچ ملّتى با هم مشورت نكردند مگر آن كه راه درست خود را پيدا كردند.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
نشانه برادرى ، وفادارى در سختى و آسايش است.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
كسی كه همت ندارد مروت ندارد.

تبلیغات