مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/محرم/1 تا 7 محرم: هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر
آخرین احادیث - 1 تا 7 محرم: هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يارى رساندن به ستمديده و امر به معروف و نهى از منكر جهاد در راه خداست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
استواری شریعت، به امر معروف ونهی از منکر و برپا داشتن حدود است.

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
خداوند امر به معروف و نهی از منکر را برای اصلاح مردم قرار داد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كسى كه به كارى نيك امر كند يا از كارى زشت باز دارد ، يا به كارى خير راهنمايى كند يا حتّى به آن اشاره كند ، [در ثواب آن عمل] شريك است . هر كس به بدى امر كند يا به آن دلالت يا اشاره...

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس امر به معروف و نهى از منكر كند ، جانشين خدا در زمين است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
غايت دين ، امر به معروف و نهى از منكر و برپاداشتن حدود است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
آن كه منكَر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند ، مرده اى است ميان زندگان .

امام على علیه السّلام فرمودند:
تمام كارهاى نيك ، حتّى جهاد در راه خداوند ، در برابر امر به معروف و نهى از منكر ، چون دميدنى است به دريايى موّاج .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
واى بر آن كه به منكر امر كند و از معروف نهى كند !

تبلیغات