مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/ربیع الاول/15 ربیع الاول: بناى مسجد قبا
آخرین احادیث - 15 ربیع الاول: بناى مسجد قبا

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد نماز خواندن در مسجدها .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امام على(عليه السلام) در منزل خود اتاقى را ، كه نه كوچك بود و نه بزرگ ، به اقامه نماز مخصوص كرده بود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پيش در مسجد ، كفش هايتان را بررسى كنيد[تا آلودگى در آن نباشد] .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد به رفتن به مساجد ، كه مساجد ، خانه هاى خدا در روى زمين اند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نماز خواندن مرد به جماعت در مسجد ، برابر با چهل و هشت نماز ، [با پاداش ]دو چندان ، در مسجد است .

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
بهشت و حورالعين مشتاق ديدار كسى هستند كه مسجد را جاروب ، و آن را گردگيرى مى كند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه اين گياه بدبو [سير] را خورده است ، به مسجد ما نزديك نشود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس در روز پنج شنبه براى شب جمعه ، مسجد را جاروب كند و خاك آن را بيرون برد ، خداوند او را مى آمرزد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه ديديد كسى در مسجد نماز به جماعت مى گزارد ، در هر كار خيرى به او خوش گمان باشيد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر نشستنى در مسجد بيهوده است مگر نشستن سه كس: نمازگزارى كه [قرآن ]قرائت كند كسى كه ذكر خدا بگويد و كسى كه به جست وجوى دانش باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشستن در مسجد به انتظار نماز ، عبادت است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه مسجدى ، هر چند به اندازه لانه يك پرنده ، بنا كند ، خداوند براى او در بهشت خانه اى بسازد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس مسجدى بسازد ، خداوند براى او در بهشت خانه اى بسازد .

تبلیغات