مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/رجب/10 رجب: ولادت امام جواد عليه‌‏السلام
آخرین احادیث - 10 رجب: ولادت امام جواد عليه‌‏السلام

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
بدان که از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر چگونه ای.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
آن كه سازش و مدارا را ترك كند، ناگوارى به او روى آورَد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به تأخير انداختن توبه فريب و غفلت است.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
كسى كه راه ورود به كارى را نشناسد، راه برون شدن از آن درمانده اش مى كند.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
هر كس كار زشتى را نيكو بداند، او هم در آن كار شريک است.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
كسى كه از هواى نفس خود اطاعت كند، آرزوهاى دشمن خويش(شیطان) را برآورده است.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از نسل امام رضا (عليه السلام) فرزندش محمّد پديد مى آيد كه فرزندى است پسنديده ، و در آفرينش از همه مردم پاك تر و در اخلاق از همه نيكوتر است .

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
اين[ امام جواد علیه السّلام] مولودى است كه پر بركت تر از او براى شيعه ما به دنيا نيامده است .

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
من از نهان و آشكار شما و فرجامى كه به سوى آن مى رويد ، آگاه ترم .

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
آن كه به غير خداوند روى آورد ، خداوند به همو واگذارش كند .

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
در ظاهر ، دوست خدا و در باطن ، دشمن خدا مباش .

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
هر كه از نشستن در پايين مجلس خرسند باشد ، خدا و فرشتگانش پيوسته بر او درود مى فرستند تا آن گاه كه برخيزد .

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
شتاب مكن تا برسى يا نزديك شوى .

تبلیغات