مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/رجب/13 رجب: ولادت امام على عليه‌‏السلام
آخرین احادیث - 13 رجب: ولادت امام على عليه‌‏السلام

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر کس به آنچه خداوند به او داده است راضى باشد، راحت ترین زندگى را دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گشاده رويى ، نيكوكارى اى است بدون هزينه .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برترين كار ، كارى است كه با آن خشنودى خدا خواسته شود .

امام على علیه السّلام فرمودند:
راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل ها).

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پند دادن ميان جمع ، سركوفت است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن كس كه گمان خود را نيكو نسازد (و بدبين باشد) از هر كسى وحشت مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
آنچه دوست ندارى درباره ات گفته شود ، درباره ديگران مگوى .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كه ميانه روى پيشه سازد ، گرفتار فقر نشود .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سعادتمند حقيقى كسى است كه على را در حيات او و پس از رحلتش دوست بدارد .

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
فاطمه، دختر اسد ، در حال طواف بود كه درد زايمان او را فرا گرفت ؛ پس وارد كعبه شد و اميرمؤمنان را در كعبه بزاد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن كه آبروي خود خواهد ستيزه و جدال نكند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
كار هر روز را در همان روز انجام ده ؛ زيرا هر روزى را كارى است [ويژه آن روز] .

امام على علیه السّلام فرمودند:
به خطاى ديگران شاد مشو كه هميشه از تو درست كارى سر نزند .

امام على علیه السّلام فرمودند:
با بى توجّهى به امور پست ، بر ارزش خود بيفزاييد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كه بر حسدش غالب نشود ، بدنش گورجانش خواهد شد .

تبلیغات