مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/شعبان/فضيلت ماه شعبان
آخرین احادیث - فضيلت ماه شعبان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شعبان، ماه من و رمضان ماه خداوند است. هر که این ماه را روزه بدارد، در روز قیامت شفیع او خواهم بود.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ماه شعبان ، «شعبان» ناميده شد؛ زيرا روزى هاى مؤمنان در اين ماه قسمت مى شود .

امام على علیه السّلام فرمودند:
رجب ماه من و شعبان ماه رسول خدا است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
روزه ماه شعبان ، وسواس دل و پريشانى هاى جان را از بين مى برد .

شخصی از امام صادق عليه السلام پرسيد: چه عملى در ماه شعبان برتر است؟ حضرت فرمودند:
صدقه و استغفار .

تبلیغات