مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/شعبان/3 شعبان: ولادت امام حسين عليه‌‏السلام
آخرین احادیث - 3 شعبان: ولادت امام حسين عليه‌‏السلام

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاى نادانى، جدل با بى فكران است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه حسين را دوست بدارد ، خداوند دوستدار او است.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
هر که خدا را، آن‌گونه که سزاوار اوست، بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است، از این نعمت افسرده و بیزار نباشید.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
چیزى را بر زبان نیاورید كه از ارزش شما بكاهد.

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
هر كه خوش دارد مرگش به تأخير افتد و روزى اش افزون شود . با خويشانش پيوند برقرار كند .

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
هركه با خشم خدا ، خواهان خشنودى مردم باشد ، خداوند او را به مردم وامى گذارد .

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
هر كه از اظهار نظر درماند و راه چاره درمانده اش كند ، نرمى و مدارا كليد او باشد .

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
بر رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شدم . ابن ابى كعب در خدمت ايشان بود . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به من فرمودند: خوش آمدى اى ابا عبداللّه ، اى زيور آسمانها و زمينها!...

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
از حسين عليه السلام شنيدم كه مى فرمايد: اگر مردى در اين گوشم ـ اشاره به گوش راست خود كرد ـ مرا دشنام دهد و در ديگرى از من پوزش بخواهد ، پوزش او را مى پذيرم ؛ چرا كه امير المؤمنين على...

پیامبر اکرم صلّى الله عليه و آله فرمودند:
هركس كه دوست دارد به محبوبترين فرد روى زمين در نزد اهل آسمان نگاه كند به حسين (علیه السّلام) بنگرد .

پیامبر اکرم صلّى الله عليه و آله فرمودند:
امّا حسين ، او از من است . او پسر من و زاده من است و بهترين انسانها پس از برادرش مى باشد . او امامِ مسلمانان است و مولاىِ مؤمنان و خليفه پروردگار جهانيان و ياورِ ياريخواهان و پناهِ...

تبلیغات