مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/رمضان/15 رمضان: ولادت امام حسن عليه‌‏السلام
آخرین احادیث - 15 رمضان: ولادت امام حسن عليه‌‏السلام

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
هيچ ملّتى با هم مشورت نكردند مگر آن كه راه درست خود را پيدا كردند.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
نشانه برادرى ، وفادارى در سختى و آسايش است.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
كسی كه همت ندارد مروت ندارد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حسن از من است و من از اويم ؛ هر كه دوستش بدارد ، خداوند دوستدار او است .

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
امام حسن (عليه السلام) در همه حال خداى سبحان را ياد مى كرد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امام حسن (عليه السلام) در خلقت و سيرت و شرافت شبيه ترين مردم به رسول خدا بود .

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
با همسايه ات به نيكى همسايگى كن تا مسلمان باشى .

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
خويشاوند كسى است كه دوستى سبب خويشاوندى او است، اگرچه نسبش دور باشد.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
هر كه به حُسن اختيار خدا براى او اعتماد كند، آرزو نمى كند كه در حالتى جز آنچه خدا برايش اختيار كرده است، باشد.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
خردمند به كسى كه از او نصيحت مى خواهد، خيانت نمى كند.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد به تفكّر، كه تفكّر مايه حيات قلب شخص بصير و كليد درِ حكمت است.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
تمام كردن احسان از آغاز كردن آن بهتر است .

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
هر كس احسان هاى خود را برشمرد ، بخشندگى خود را تباه كرده است .

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
احسان آن است كه تأخيرى در پيش و منّتى در پس نداشته باشد .

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
هر گاه شنيدى شخصى آبروى مردم را مى ريزد ، بكوش تا تو را نشناسد .

تبلیغات