مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/رمضان/21 ماه رمضان: شهادت امام على علیه‌‏السلام
آخرین احادیث - 21 ماه رمضان: شهادت امام على علیه‌‏السلام

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشيدن به خوبى ها آدمى را به انجام دادن آنها بر مى انگيزد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عذر برادرت را بپذیر و اگر عذرى نداشت ، عذرى برایش بتراش.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حق با شخصیتها شناخته نمیشود؛ حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی.

امام حسن علیه السلام پس از شهادت پدرشان در جمع اصحاب فرمودند:
شخصی از میان شماها رفت که در گذشته مانند او نیامده است، و کسی در آینده نمی تواند هم تراز او قرار گیرد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زيبا سخن بگوييد، تا پاسخ زيبا بشنويد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بر كارى كه درستى آن بر تو معلوم نيست ، مصمّم نباش .

امام على علیه السّلام فرمودند:
به خدا سوگند كه پسر ابوطالب با مرگ مأنوس تر است تا كودك به پستان مادرش .

امام على علیه السّلام فرمودند:
مجلسى كه با غيبت آباد شود ، دين در آن تباه مى شود .

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدترين شما سخن چينان و تفرقه اندازان ميان دوستان اند .

امام على علیه السّلام فرمودند:
با فرودست خود مهربان باش تا فرادستت با تو مهربان باشد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
سلامتى دين و دنيا در مدارا كردن با مردم است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
ستيز و بگو مگوى با بى خردِ بى دانش را واگذار .

امام على علیه السّلام فرمودند:
گناهى كه اندوهگين ات كند ، نزد خدا بهتر است از كار نيكى كه به خودپسندى گرفتارت سازد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
خوش بينى ، اندوه را مى كاهد و از افتادن در بند گناه مى رهاند .

تبلیغات