مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/ذی القعده/11 ذی‌القعده: ولادت امام رضا عليه‌‏السلام
آخرین احادیث - 11 ذی‌القعده: ولادت امام رضا عليه‌‏السلام

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خوش ترين آسايش، نوميدى از مردم است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
جايگاه مردم را نزد ما از رواياتى كه از ما نقل مى كنند، بشناسيد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كه به خدا اعتماد كند ، خداوند كارهاى دنيا و آخرتش را ، كه او را بى قرار كرده اند، كفايت مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
صله رحم حساب را در روز قيامت آسان مى كند .

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
سجده گاه امام صادق (عليه السلام) از بوى خوش آن شناخته مى شد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
غيبت آن است كه درباره برادرت چيزى بگويى كه خداوند آن را پنهان كرده است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كار نيك تمام نمى شود مگر به سه چيز: شتاب در انجام دادن ، كوچك شمردن و پنهان داشتن آن .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امروز در دنيا كارى كن كه به وسيله آن اميد رستگارى در آخرت دارى .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس مؤمنى را بر انجام دادن گناهى سرزنش كند ، نمى ميرد تا آن كه خود آن گناه را مرتكب شود .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به پدرانتان نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند .

تبلیغات