مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/ذی الحجه/9 ذی‌الحجه: روز عرفه (روز نیایش)
آخرین احادیث - 9 ذی‌الحجه: روز عرفه (روز نیایش)

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دعا كننده اي كه عمل و كردار نيك ندارد، همانند تيراندازي است كه بدون كمان تير را پرتاب مي كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر چه مى خواهى براى خود دعا بخوان و [در دعا كردن] بكوش كه آن روز [روز عرفه] روز دعا و درخواست است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
برخى از گناهان جز در عرفات بخشوده نمى شوند .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
گناه كارترين فرد در عرفات كسى است كه از آن جا باز گردد در حالى كه گمان مى برد آمرزيده نخواهد شد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند در غروب عرفه نزد فرشتگانش به اهل عرفه مى بالد و مى گويد: «بندگانم را بنگريد! ژوليده و غبار آلود، نزد من آمده اند.»

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند در هيچ روزى به اندازه روز عرفه ، بندگان را از آتش دوزخ نمى رهاند.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
اى آن كه بر ناله دردمند رحمت مى آورى ، و اى آن كه به آنچه در دل زارى كننده نهفته است دانايى ، مرا از كسانى قرار ده كه در پناه تو ايمن اند و دشمنان را به آن جانْ پناه دسترسى نيست .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند به داوود (عليه السلام) وحى فرمود: «به من شاد باش و با ياد من سرخوشى كن و از نعمت مناجات با من برخوردار شو .»

امام هادى علیه السّلام فرمودند:
اى آن كه درماندگان او را مى خوانند و اجابتشان مى كند ، بيم ناكان به او پناه مى برند و امانشان مى دهد ، مطيعان او را عبادت مى كنند و سپاسشان مى گويد و شاكران او را سپاس مى گويند و پاداششان...

امام مهدى علیه السّلام فرمودند:
اى آن كه [كار] زيبا را آشكار مى كند و [كار] زشت را مى پوشاند! اى آن كه بر بدكارى مؤاخذه نمى كند و پرده نمى درد ! اى آن كه منّتش بزرگ و چشم پوشى اش كريمانه و گذشتش نيكو است !

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خدايا! دوستى ات را محبوب ترين چيزها نزد من گردان .

امام على علیه السّلام فرمودند:
خدايا! از تو امان مى طلبم در آن روزى كه نه مال و ثروت به كار مى آيد و نه فرزندان ، مگر كسى كه با دلى پاك به سوى خدا بيايد .

امام علی علیه السّلام در وصیت شان به فرزندشان،امام حسن علیه السّلام فرمودند:
بدان همانا خداوندی که گنجینه های ملکوت دنیا و آخرت در دست اوست، به تو اجازه داده تا او را بخوانی و خود اجابت دعای تو را بر عهده گرفته است و امر کرده از او درخواست نمائی تا به تو عطا...

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
خدايا! نگريستن به رويت و شوق ديدارت را از تو درخواست مى كنم .

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
خدايا! من در حال بى نيازى نيازمندم ؛ پس چگونه در حال فقر نيازمند [تو] نباشم ؟

تبلیغات