مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/ذی الحجه/15 ذی‌الحجه: ولادت امام هادی علیه‌السلام
آخرین احادیث - 15 ذی‌الحجه: ولادت امام هادی علیه‌السلام

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
شب بيدارى، خواب را لذت بخش تر و گرسنگى، خوراك را گواراتر مى كند.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
با مقدم داشتن دوراندیشی، حسرت کوتاهیها را به یاد آور.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
هر كه تمامت دوستى خود را براى تو فراهم آورد ، تو نيز تمامت طاعت خود را برايش فرآهم آور.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
خودپسندى، آدمى را از دانش جويى باز مى دارد و به ناسپاسى و انكار حق مى خواند.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
هر كس قدر خودش را نداند (ودر نظر خودش بى مقدار باشد) از شرّش ايمن مباش.

امام هادى علیه السّلام فرمودند:
كسى كه از خدا اطاعت مى كند ، از خشم مردم باكى ندارد .

امام هادى علیه السّلام فرمودند:
ريشخند كردن ، شوخى كم خردان و كردار نادانان است .

امام هادى علیه السّلام فرمودند:
توانگرى ، كمىِ آرزو و رضايت به چيزى است كه تو را بسنده است .

امام هادى علیه السّلام فرمودند:
از كسى كه رابطه ات را با او گسسته اى صميميّت مخواه و از كسى كه به او وفا نكرده اى ، وفا طلب مكن .

امام هادى علیه السّلام فرمودند:
هرگاه به برادرت اعتماد كردى ، به جاى مدح و ثنا [در ظاهر] نيّتت را [در باطن ]نيكو كن .

تبلیغات