مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های قمری/ذی الحجه/25 ذی‌الحجه: روز خانواده
آخرین احادیث - 25 ذی‌الحجه: روز خانواده

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
نیکی به پدر ومادر واجب است ، هرچند مشرک باشند ، ولی درراه معصیتِ آفریدگار، اطاعت از آن دوجایز نیست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه به پدر و مادرش نيكى كند ، خداوند عمرش را زياد كرده است ، خوشا به حالش .

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
خداوند عز و جل ... به سپاسگزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده است . پس هر كه از پدر و مادرش سپاسگزارى نكند ، از خداوند سپاسگزارى نكرده است .

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
خداوند از آن كـس خـشنودتر اسـت ، كـه خانواده خود را بيشتر در رفاه و نعمت قرار دهد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مرد براى اداره خانه و خانواده اش بايد سه كار انجام دهد ، هر چند بر خلاف طبع او باشد: خوشرفتارى ، گشاده دستى به اندازه ، و غيرت و ناموسدارى .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بزرگترين تكليف الهي نيكي كردن به پدر و مادر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر قرار بود دستور دهم کسي در برابر کسي سجده کند، به زن دستور مي دادم تا براي شوهرش سجده کند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر کس به خانواده اش نيکي کند، بر عمرش افزوده شود.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
براي زن نزد پروردگارش، هيچ شفيعي کارسازتر از رضايت شوهرش نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند دوست دارد كه ميان فرزندانتان عادلانه رفتار كنيد . حتّى در بوسيدن آنها .

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
چنان چه وارد بازار شوم و درهمى داشته باشم و با آن براى خانواده ام گوشتى بخرم كه بدان رغبت كرده اند ، براى من محبوب تر است از اين كه بنده اى را آزاد كنم .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خوشبخت است خوشبخت ، آن زنى كه شوهر خود را گرامى مى دارد و آزارش نمى هد و در همه حال از وى فرمان مى برد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پدر و مادر را بر فرزند سه حقّ است: در همه حال شكرگزار آنها باشد ؛ در هر چه او را امر و نهى مى كنند ، به جز معصيت خدا ، اطاعتشان كند و در نهان و آشكار خيرخواه آنان باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشستن مرد پيش زن و فرزندنش نزد خداوند محبوب تر است از اعتكاف در اين مسجد من .

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
حقّ زن اين است كه بدانى خداوند او را مايه آرامش و انس تو قرار داده است و بدانى اين نعمتى است كه خداوند به تو داده ؛ پس بايد او را گرامى دارى و با وى نرمى كنى .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شوهر در رابطه خود با همسرش از سه چيز بى نياز نيست: سازگارى با او تا به اين وسيله سازگارى و محبت و عشق او را به خود جلب كند ، و خوش خويى با او و دلبرى از او با آراستن خود براى وى و فراهم...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر زنى كه در خانه شوهر خود به قصد سامان دادن كارهاى خانه چيزى را جابه جا كند خداوند به او نظر مى كند و هر كه خداوند به او نظر كند عذابش نمى دهد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زنى كه شوهر خود را بر انجام دادن كارهايى وادار كند كه او توانايى انجام دادن آنها را ندارد، هيچ يك از كارهاى نيك او پذيرفته نخواهد شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
باايمان ترين مردم ، خوش اخلاق ترينِ آنها و مهرورزترين شان با خانواده خود است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند رحمت كند پدرى را كه فرزندش را بر نيكى كردن بر خود كمك كند .

تبلیغات