مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/آسايش دو گيتى
آخرین احادیث - آسايش دو گيتى

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نيكى آن است كه جان و دل انسان با آن آرامش پيدا كند و گناه آن است كه جان و دل انسان با آن آرام نگيرد، هر چند فتوا دهندگان (خلاف آن را) به تو فتوا دهند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
حريص از دو خصلت محروم و با دو خصلت همراه است: از قناعت محروم است و در نتيجه آسايش را از دست مى دهد، از راضى بودن محروم است، در نتيجه يقين را از دست مى دهد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس غمگين شد و علت آن را ندانست، سر خود را بشويد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به راستى که مؤمن با برادر مؤمنش آرامش پیدا مى کند، چنان که تشنه، با آب خنک آرامش مى یابد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد، قلبش راحت مى شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خواب مايه آسايش جسم، سخن مايه آسايش جان و سكوت مايه آسايش عقل است.

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
بر خداوند است كه هيچ گرفتارى به زيارت من نيايد مگر آن كه او را شادمان بازگردانم و به خانواده اش برسانم.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
خداوندا، دل ها جز با ياد تو آرام نمى گيرد و جان ها جز با ديدن تو، به آرامش نمى رسد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسى كه كارهاى خود را به خدا بسپارد همواره از آسايش و خير و بركت در زندگى برخوردار است و واگذارنده حقيقى كارها به خدا، كسى است كه تمام همّتش تنها به سوى خدا باشد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس در روز و يا شب صدقه بدهد ـ اگر روز است روز و اگر شب است، شب ـ خداوند از او غم و اندوه، درنده و مرگ بد را دور مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس در هر روز صد مرتبه لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه ِ بگويد، خداوند هفتاد نوع بلا را از او دفع مى كند، كه كوچكترين آن غم و اندوه است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
لباس تميز غم و ناراحتى را برطرف كرده و آن لباس پاك (مناسب ) نماز است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه خداوند ايمان را همدم و آرامش بخش او قرار مى دهد، چنانچه حتى اگر در قله كوهى هم باشد، احساس تنهايى نمى كند.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
حق زن اين است كه بدانى خداوند عزوجل او را مايه آرامش و انس تو قرار داده و اين نعمتى از جانب اوست، پس احترامش كن و با او مدارا نما، هر چند حق تو بر او واجب تر است اما اين حق اوست كه...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى [مايه] تشويش است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به راستى که دل در درون سینه بى قرار است و به دنبال حق مى گردد و چون به آن رسید، آرام و قرار مى گیرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
چه چيز مانع مى شود كه هر گاه بر يكى از شما غم و اندوه دنيايى رسيد، وضو بگيرد و به سجده گاه خود رود و دو ركعت نماز گزارد و در آن دعا كند؟ مگر نشنيده اى كه خداوند مى فرمايد: «از صبر و...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
روزه و حج آرام بخش دل هاست.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر کس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاکیزه و گوارا مى گردد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خوش گمانى، مايه آسايش قلب و سلامت دين است.

تبلیغات