مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/اخلاق پسندیده
آخرین احادیث - اخلاق پسندیده

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اخلاقت را نیکو گردان تا خداوند حسابت را آسان گرداند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر کس بد اخلاق باشد، خانواده اش از او دلتنگ و خسته مى شوند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بهشتى ها چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دستِ دهنده.

امام على علیه السّلام فرمودند:
زبان خود را به نرمگويى و سلام كردن عادت ده، تا دوستانت زياد و دشمنانت كم شوند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه چيز است كه هر كس نداشته باشد نه از من است و نه از خداى عزّوجلّ. عرض شد: اى رسول خدا! آنها كدامند؟ فرمودند: بردبارى كه به وسيله آن جهالت نادان را دفع كند، اخلاق خوش كه با آن در ميان...

امام على علیه السّلام فرمودند:
فضائل اخلاقى و صفات پسنديده چه به سختى به دست مى آيند و چه آسان از دست مى روند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند از آدم بد اخلاق توبه نمى پذيرد. عرض شد: اى رسول خدا، چرا؟ فرمودند: چون هرگاه از گناهى توبه كند در ورطه گناهى بدتر از آن كه توبه كرده است مى افتد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم! از بى حوصلگى و بد اخلاقى و بى تابى دورى كن كه هيچ دوستى تحمل اين خصلت ها را ندارد. در كارهايت آرام و بردبار، در تحمّل زحمات برادران صبور و با همه مردم...

امام على علیه السّلام فرمودند:
با اخلاق نيكو، گفتار نرم مى شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خوش اخلاقى در بین مردم، زینت اسلام است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بزرگوار، نیکوکارى هاى خود را بدهى به گردن خود مى داند که باید بپردازد و فرومایه، احسان هاى گذشته خود را بدهى به گردن دیگران مى داند که باید پس بگیرد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خودت را به کارهاى زیبا عادت بده که اگر به آنها عادت کنى، برایت لذت بخش مى شوند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گنج هاى روزى در وسعت اخلاق نهفته است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر کس بد اخلاق باشد، روزى اش تنگ مى شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
آیا به شما بگویم که مکارم اخلاق چیست؟ گذشت کردن از مردم، کمک مالى به برادر (دینى) خود و بسیار به یاد خدا بودن.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
انسان خوش اخلاق، از دوستى مردمان خوب برخوردار است و از تعرّض آدم هاى نابکار در امان است .

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
وقتى كه برادر دينى ات از تو جدا شد، سخنى پشت سر او نگو، مگر اين كه دوست دارى او در پشت سر تو آن را بگويد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خوش اخلاقى در سه چيز است: دورى كردن از حرام، طلب حلال و فراهم آوردن آسايش و رفاه براى خانواده.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
در مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی، خود از آن دوری کنی.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خودت را به داشتن نيّت خوب و مقصد زيبا عادت ده، تا در خواسته هايت موفق شوى.

تبلیغات