مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/اخلاق درمانى
آخرین احادیث - اخلاق درمانى

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
صدقه بلا را برطرف مى كند و مؤثرترينِ داروست. همچنين، قضاى حتمى را برمى گرداند و درد و بيمارى ها را چيزى جز دعا و صدقه از بين نمى برد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بی رغبتى به دنیا، بزرگ ترین آسایش است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حسد، بدن را فرسوده و علیل مى کند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس به اصلاح خود نپردازد، بيمارى اش سخت مى شود و در درمانش به رنج مى افتد و طبيبى نخواهد يافت.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه يكى از شما در خودش، يا مالش، يا برادرش، چيز جالب توجهى ديد، براى بركت يافتن آن دعا كند؛ زيرا چشم زخم، واقعيت دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
غذاى سخاوتمند، داروست و غذاى بخيل، درد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
به راستى كه دانش، مايه حيات دل ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن هاى ناتوان است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كينه توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خوشى و آسايش، در رضايت و يقين است و غم و اندوه در شكّ و نارضايتى.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آدم بدبين، هميشه بيمار است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس لجاجت كند و بر آن پافشارى نمايد، او همان بخت برگشته اى است كه خداوند بر دلش پرده [غفلت] زده و پيشامدهاى ناگوار بر فراز سرش قرار گرفته است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس خود را، از رأى و نظر ديگران بى نياز بداند، خودش را به خطر انداخته است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
انصاف، مایه آسایش است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
نـادانى، مایـه مرگ زندگان و دوام بدبختى است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى [مايه] تشويش است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردم را، در حقيقت، شتابزدگى به هلاكت انداخته است، اگر مردم، از شتابزدگى به دور بودند، هيچ كس هلاك نمى شد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بهترين راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر کس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاکیزه و گوارا مى گردد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردم، بيشتر از آن كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى كنند و بيشتر از آن كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى ميرند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
ظلم و تجاوز، انسان را زمين مى زند و مرگ ها را نزديك مى سازد.

تبلیغات