مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/اسراف
آخرین احادیث - اسراف

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اسراف باعث فقر و ميانه روى موجب بى نيازى مى شود .

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است، از این نعمت افسرده و بیزار نباشید.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن كه به اسراف مى بالد ، با تهى دستى خُرد و خوار مى شود .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كمترين اندازه اسراف ، دور ريختن ته مانده ظرف (آب يا غذا) و تبديل لباس بيرون به لباس خانه و دم دستى ، و دور انداختن هسته ها (ى خرما و ميوه) است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زياده‌روي، مقدمه فقر و تنگدستي است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
واي بر اسراف‌كار كه چقدر از مصحلت خويش و اصلاح كار خود، دور است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اسراف و زياده‌روي را واگذار؛ زيرا اسراف كننده نه بخشش‌اش ستايش مي شود و نه به تهيدستي و فقرش ترحّم مي‌شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گشاده ‌دست باش ولي زياده‌روي مكن، و (در زندگي) حسابگر باش، امّا سخت‌گير مباش.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به درستي که با اسراف و زياده‌روي، کمي بركت است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه در زندگى ميانه روى را رعـايت نمايد، خداوند او را روزى مى دهد و كسى كه اسراف و زياده روى كند، او را محروم مى سازد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اسراف، فقر و تنگدستى مى آورد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
چهار چيز هدر مى رود: 1. خوردن بعد از سيرى، 2. روشن كردن چراغ در مهتاب «و جائى كه روشـن است»، 3. زراعت در زمينى كه شوره زار است، 4. نيكى كردن به كسى كه لايق آن نيست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اسراف آن است كه انسان مالش را از بين ببرد و به بدنش صدمه بزند، عرض شد پس اقتار چيست؟ فرمودند: اين است كه غذايت نان و نمك باشد در صورتي كه قدرت دارى غذاى مناسب ترى بخورى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسى كه آبى را از نهر فرات «گوارا» براى خوردن بردارد و بعد از نوشيدن، زيادى آن را بيرون بريزد، اسراف كرده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زياده روى همراه با تنگدستى است.

نقل شده است كه امام صادق عليه السلام مشاهده كردند ميوه اى را نيم خورده از خانه بيرون انداخته اند، خشمگين شدند و فرمودند:
اگر شما سير هستيد خيلى از مردم گرسنه اند، خوب بود آن را به نيازمنديش مى داديد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
من هرگاه چيز كمى هم از سفره مى افتد آن را بر مى دارم.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اسراف كننده را سه نشانه است: چيزهایى را مى خرد و مى پوشد و مى خورد كه در شأن او نيست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
انسان مؤمن اسراف و زياده روى نمى كند، بلكه ميانه روى را پيشه خود مى سازد.

تبلیغات