مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/اصلاح جامعه
آخرین احادیث - اصلاح جامعه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رشوه دهنده و رشوه گيرنده در آتشند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه خداوند تبارك و تعالى ماندگارى، يا رشد ملتى را بخواهد، ميانه روى و پاكدامنى را روزيشان مى كند و هرگاه نابودى آنان را بخواهد، دَرِ خيانتكارى را به سود و يا به ضررشان، به رويشان...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على! انسان صالح سه نشانه دارد: با عمل صالح، ميان خود و خداوند را اصلاح مى كند، با علم، دينش را اصلاح مى نمايد و براى مردم، همانى را مى پسندد كه براى خود مى پسندد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
پيوسته دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
حاكم سزاوار نيست كه در سه كار كوتاهى كند: حفظ مرزها، رسيدگى به حقوق پايمال شده و انتخاب افراد شايسته براى كارهايشان.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كارگزاران شما [نتيجه] اعمال شما هستند، همان گونه كه هستيد، بر شما حكومت مى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس صبح كند و به امور مسلمانان همّت نورزد، از آنان نيست و هر كس فرياد كمك خواهى كسى را بشنود و به كمكش نشتابد، مسلمان نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ملّتى كه نتوان در ميان آنان بدون دلهره، حقّ ضعيف را از قوى گرفت، هرگز قابل ستايش نيست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مؤمن دوست خداست، ياريش مى رساند و براى او كار مى كند و درباره او جز حق نمى گويد و از غير او نمى ترسد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از ما نیست کسى که با مسلمانى تقلّب کند، یا به او ضرر رساند و یا با وى حیله نماید.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
خوشا به حال اصلاح كنندگان بين مردم، كه آنان همان مقرّبان روز قيامت اند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هلاک پیشینیان شما از آنجا بود که دزد معتبر را رها می کردند و دزد ضعیف را مجازات می دادند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق را از هر كس كه برايت آورد، كوچك باشد يا بزرگ، بپذير، هر چند دشمنت باشد و باطل را، كوچك يا بزرگ، هر كس گويد به خودش برگردان، هر چند دوستت باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اختلاف و كشمكش و پشت هم اندازى، از ناتوانى و سستى است و خداوند نه آن را دوست دارد و نه با آن يارى و پيروزى مى دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آيا از بردن نام بدكار، براى اين كه مردم او را بشناسند، خوددارى مى كنيد؟ بدكار را با اعمال و كردارش معرفى كنيد، تا مردم از او برحذر باشند.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
بدرستی كه شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاك است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
باهم اختلاف نکنید، که پیشینیان شما دچار اختلاف شدند و نابود گشتند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همه شما سرپرست و مسئول هستید و درباره زیردستانتان باز خواست مى شوید.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
کوشش در راه اصلاح توده مردم، از کمال خوشبختى است.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بدان كه، انس و الفت گرفتن [با ديگران] از خداوند و دشمنى از شيطان است.

تبلیغات